Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 04:15:49
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

17/04/2024

QK2 – Những ngày này, quân và dân cả nước đang từng bừng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Đây là một trong những Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, như một Chi Lăng, Bạch Đằng hay Đống […]

Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc công tác Đoàn và phong trào thanh niên

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã chỉ rõ: “Thanh niên là […]

Giải pháp giúp thanh niên phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

QK2 – Theo số liệu thống kê ở nước ta, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ. Lợi dụng những đặc điểm tâm lý của thanh niên đó là: Dễ tiếp cận cái mới, […]

Phát huy vai trò các lực lượng trong đấu tranh, bảo vệ Đảng

QK2 – Trong năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù […]

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

QK2 – Ngày 03 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, […]

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc, chống phá trong công tác tuyển quân

Kỳ 2: Quân đội là trường học lớn QK2 – Những ai đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS), được rèn luyện trong môi trường quân ngũ không chỉ cảm thấy hãnh diện với bạn bè, người thân và quê hương vì đã làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc […]

Giá trị lịch sử Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QK2 – Sau hơn một năm khi nước nhà độc lập (năm 1945), Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm hòa bình, nhưng thưực dân Pháp vẫn âm mưu “cướp nước ta lần nữa”. Ngày 19/12/1946, Đảng và Chính phủ đã chủ động […]

Quân với dân một ý chí

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của […]

Đại đoàn kết toàn dân tộc – cội nguồn sức mạnh của mọi thành công

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết toàn dân tộc. Người căn dặn: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. “Đoàn kết, […]

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ […]