Thứ ba Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020, 07:53:53
Hoàn tất
Đóng

Quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

30/03/2020

QK2 – Ngày 29-3, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP (NQ37) về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Theo đó, người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế (CLYT) tại […]

Xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

QK2 – Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có văn bản số 45/TANDTC-PC hướng dẫn Tòa án các cấp xét xử các tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó tập trung vào các nội dung sau:         Một là, […]

Những điểm mới trong Thông tư 16 của Bộ Quốc phòng

QK2 – Ngày 21/2/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng để thay thế cho Thông tư số 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ Quốc […]

Hướng dẫn xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

QK2- Ngày 30-3, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý các tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19. Theo đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn xác định 10 tội danh theo quy […]

Hướng dẫn mới về thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

QK2 – Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, […]

Quy định mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

QK2- Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng  (TT25/2020) quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn  (TC,QC) kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS,QP) gồm 8 chương với 35 điều, quy định một số nội dung chính về lập, phê duyệt kế […]

Điện Biên: Xử lý 2 trường hợp lập nhóm facebook “báo chốt” Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

Trong tuần qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Điện Biên đã mời T.N.T (sinh năm 1991, thường trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) và Q.V.A (sinh năm 2000, thường trú tại xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) là người tạo […]

Tăng cường quản lý trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

QK2 – Ngày 03/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (NĐ15/2020). NĐ15/2020 gồm 9 chương với 124 điều quy định […]

Tăng mức xử phạt và mở rộng đối tượng xử phạt vi phạm trong tham gia giao thông

QK2 – Ngày 30/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ với nhiều điểm mới và có hiệu lực từ ngày […]

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL

QK2 – Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, năm 2019, Lữ đoàn 168 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế đơn […]