Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 03:50:21
Hoàn tất
Đóng

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập

08/09/2023

QK2 – Theo Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 của Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (NVQS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng,  trình tự thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi […]

Quy định mới về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

QK2 – Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 của Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (NVQS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng quy định cụ thể thủ tục đăng ký NVQS lần đầu như: Trình tự, […]

Sửa đổi, bổ sung chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP ngày 23-8-2021 (TT 109/2021) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23-8-2016 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN, VCQP). Theo đó, hằng […]

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

QK2 – Ngày 25/8, Ban CHQS huyện Yên Châu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On, phòng Tư pháp huyện và một số ban, ngành trên địa bàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Trung tá Trần Tuấn Giang Chính trị viên Ban CHQS huyện chủ […]

Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp

QK2 – Điều 11 và Điều 12, Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) quy định về Chiến lược quốc gia PTDS và kế hoạch PTDS Theo đó, Chiến lược quốc gia PTDS được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm và được cập nhật, điều chỉnh định kỳ 5 năm hoặc […]

Chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách

QK2 – Sáng 14-8, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Lễ khánh thành “Nhà Đồng đội” năm 2023 cho gia đình đồng chí Nông Thị Thanh, Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Cục Chính trị và chồng là đồng chí […]

Quỹ Phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật PTDS quy định: PTDS phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực hiện phương châm 4 tại chỗ kết hợp với chi viện, […]

Quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

QK2- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 (NĐ55/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 (NĐ75/2021) của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp (TC,PC) và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM). NĐ55/2023 quy […]

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự

QK2- Điều 4, Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) số 18/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định: Hoạt động PTDS trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật PTDS và quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật […]

Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng

QK2 – Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cảnh giác về lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân trước những rủi do tiềm ẩn trên không gian mạng (KGM), Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng […]