Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:12:54
Hoàn tất
Đóng

Chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

13/06/2024

QK2 – Thông tư về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu ban hành theo Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 của Bộ Quốc phòng quy định cụ thể về chế độ khám, chữa bệnh (KCB) và chế độ chăm […]

Chế độ an điều dưỡng với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

QK2- Cán bộ Quân đội nghỉ hưu (CBQĐNH) được hưởng chế độ an điều dưỡng (AĐD) theo tiêu chuẩn đối với từng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách quy định tại văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 của Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư về thực hiện một số CĐ,CS […]

Chế độ, chính sách chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 Thông tư về thực hiện một số chế độ, chính sách (CĐ,CS) góp phần chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu. Theo đó cán bộ Quân đội nghỉ hưu được hưởng chế độ, chính sách chăm sóc […]

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm đã thôi phục vụ trong Quân đội

QK2  – Điều 56, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục XLKL đối với người đã thôi phục vụ trong Quân […]

Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

QK2 – Điều 7 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng (TT143/2023) quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể thời hiệu, thời hạn XLKL Theo đó, thời hiệu XLKL khiển trách là 5 năm; cảnh […]

Kết quả kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024” trên Báo Quân đội nhân dân

Kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức trên Báo Quân đội nhân dân diễn ra từ ngày 12-3 đến ngày 11-4. Sau một tháng phát động, Cuộc thi đã tiếp tục […]

Trang thiết bị phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Trang thiết bị phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 14. Cụ thể như sau: 1. Trang thiết bị phòng thủ dân sự bao gồm các loại phương […]

Công trình phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Công trình phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 13. Cụ thể như sau: 1. Công trình phòng thủ dân sự là công trình được sử dụng cho […]

Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 12. Cụ thể như sau: 1. Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp được xây dựng […]

Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 11. Cụ thể như sau: 1. Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự được […]