Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 04:24:35

Lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả

Ngày đăng: 13/06/2024

QK2 – Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) với cách làm sáng tạo, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) tìm hiểu thông tin trên báo chí.

Trao đổi với Đại tá Trần Đức Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch một cách toàn diện, triệt để, thuyết phục. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng chuyên trách, nòng cốt các cơ quan, đơn vị tham gia các lớp tập huấn của trên tổ chức. Nội dung các đợt tập huấn tập trung vào: Thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, những tác động ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến mọi mặt đời sống xã hội; yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia trên không gian mạng; tập huấn quy trình đấu tranh trên không gian mạng; kỹ năng tạo lập trang, nhóm facebook, zalo, mocha tuyên truyền, chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực; kỹ năng pha loãng thông tin, đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Nghị quyết số 35, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng chuyên trách của các cơ quan, đơn vị tham gia đăng tải chia sẻ, lan tỏa các tin bài đấu tranh, thông qua đó kịp thời định hướng thông tin, phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn LLVT tỉnh. 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị tham gia gần 200 bài viết, trên 12.000 bình luận, gần 11.000 lượt chia sẻ trên các trang chính thống; hơn 70.200 bài bình luận, 577 trang đấu tranh kỹ thuật trên trang của các thế lực thù địch…

Để đẩy mạnh đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy quân sự tỉnh thực hiện có nền nếp, chất lượng hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn, thống nhất nội dung, biện pháp đấu tranh trên mạng xã hội cho các thành viên chuyên trách. Tổ chức có chất lượng, kịp thời các buổi thông tin thời sự tháng, thông báo thời sự hàng tuần để thông tin về những thành tựu về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối nội, đối ngoại của đất nước, diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, các hoạt động chống phá của kẻ thù. Qua đó, một mặt nâng cao nhận thức, kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần củng cố trận địa tư tưởng trong đơn vị, mặt khác, cung cấp các luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn để đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị, phản động. Thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện, nhất là tuyên truyền, đấu tranh trước những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, có số lượng đông, chất lượng cao, trách nhiệm, tâm huyết trong đấu tranh trên không gian mạng. Tiến hành thường xuyên, có hiệu quả công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ để nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đặc biệt là những phương thức, thủ đoạn mới trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao cảnh giác; chủ động đấu tranh, tạo sự “miễn dịch” trước những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan chức năng bóc gỡ các tin bài gây phản cảm, phản ánh sai sự thật về tình hình đơn vị; chấn chỉnh các trường hợp quân nhân đăng tải thông tin về cá nhân, hoạt động đơn vị, hình ảnh mang mặc quân phục lên mạng xã hội.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đơn vị. Đại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 35, cơ quan thường trực và cấp ủy, chỉ huy các cấp. Qua kiểm tra, giám sát, kỷ cương, kỷ luật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được giữ vững, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình đấu tranh. Cùng với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác thi đua khen thưởng cũng được chú trọng nhằm biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

VŨ THƯ – ĐỨC HẠNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.