Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:46:32

Bác bỏ luận điệu “Việt Nam cần liên minh quân sự với nước ngoài” để bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 30/06/2024

QK2 – Thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp về tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chúng cho rằng: Một quốc gia nhỏ yếu như Việt Nam sẽ không thể đứng vững nếu không tiến hành liên minh quân sự với một cường quốc bên ngoài để bảo vệ độc lập, chủ quyền…

Các LLVT và nhân dân Việt Nam hân hoan trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng “Không liên minh quân sự” là chủ trương đúng đắn, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Đó là cơ sở quan trọng để chúng ta đấu tranh, phê phán, bác bỏ ý kiến kêu gọi “Việt Nam phải liên minh quân sự để bảo vệ Tổ quốc”. Bởi đó là ý kiến sai lầm, thiếu cơ sở, “lợi bất cập hại”, đi ngược lại đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, Việt Nam “mềm mại, khôn khéo” là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước, “nhưng kiên cường, quyết liệt” không liên minh quân sự với nước ngoài.

Với truyền thống coi trọng hòa hiếu với các nước, các dân tộc khác trên thế giới, trước hết là các nước láng giềng, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước, đặc biệt là quan hệ với các đối tác quan trọng, các nước láng giềng ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chúng ta đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 7 quốc gia: Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (năm 2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023) và Australia (2024). Với đường lối đối ngoại “mềm mại, khôn khéo”, Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước trong gần 40 năm qua.

Tuy “mềm mại, khôn khéo” trong đối ngoại song phương và đa phương, song Việt Nam “kiên cường, quyết liệt” không liên minh quân sự với nước ngoài. Đây là quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc trong công tác đối ngoại và chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Điều này thể hiện rõ trong chính sách quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam “không chọn bên” mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải.

Trong thế giới đương đại, các nước lớn có sự điều chỉnh về chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới và các khu vực. Do nhu cầu khách quan của quan hệ đan xen lợi ích, không chỉ các nước lớn mà nhiều quốc gia khác trên thế giới đều muốn hợp tác và tranh thủ lợi ích với nước ta. Với sức mạnh của cây tre – “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa. Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng.

Thứ ba, Việt Nam đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc mà không cần liên minh quân sự với nước ngoài.

Trong giai đoạn hiện nay, thế và lực của nước ta đã có sự phát triển vượt bậc, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây là cơ sở vững chắc để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc cả trong và ngoài lãnh thổ; bảo vệ nền hòa bình bền vững của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân Việt Nam đã trở thành sức mạnh vô địch mà không một kẻ địch nào có thể chiến thắng. Chính nhờ sự đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta có đủ tiềm lực và khả năng để bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đẩy lùi nguy cơ xâm lược của các thế lực thù địch hiếu chiến mà không cần phải “liên minh quân sự với quốc gia khác”!

Những quan điểm trên đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “…chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Với triết lý “biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “không chọn bên” mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải, Việt Nam cương quyết không cần liên minh quân sự với nước ngoài như mong muốn của các thế lực thù địch. Đó chính là quan điểm, chính sách đối ngoại thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và quyền tự quyết của Đảng, Nhà nước ta với mục tiêu xây dựng một thế giới hoà bình, hợp tác, bình đẳng và phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.