Chủ nhật Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019, 05:23:24
Hoàn tất
Đóng

Quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

16/04/2018

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 132-QÐ/TW ngày 8/3/2018 (QĐ132) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại (KĐ,ĐG,XL) chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. QĐ132 gồm 20 điều, quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ […]

Xử phạt đào ngũ theo quy định của pháp luật

Đào ngũ là hành vi rời bỏ hàng ngũ Quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ đã bị kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong thời chiến. Đào ngũ được thể hiện ở hành vi quân nhân tự ý rời bỏ đơn vị một […]

Những điểm mới về tỷ lệ hưởng lương hưu

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thì một số quy định mới về chế độ hưu trí sẽ được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2018. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc vào các yếu tố như giới tính, độ tuổi, […]

Thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân), trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện số 1615/CĐ-BQP về việc thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018. Để tiếp tục nâng […]

Quy định về cấp bậc quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp

Điều 16, Mục 2, Chương II, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2015 quy định về cấp bậc quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ như sau: 1. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác […]

Xử lý cá nhân có hành vi trốn tránh thực hiện NVQS

– Điều 59 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về xử lý vi phạm đối với hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau: Cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) thì tùy theo tính chất, mức độ vi […]

Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Điều 6, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2015 quy định về Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau: 1. Quyền của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc […]

Qui định mới về biển báo, vạch kẻ đường từ 1-11-2016

Bắt đầu từ ngày 1-11, Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT ngày 8-4-2016 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41/2016/BGTVT bắt đầu có hiệu lực. Thông tư số 6-2016 được thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ […]

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác đã về phục viên

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 107/2016/TT-BQP ngày 30/6/2016 (Thông tư 107/2016) Quy định về khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên. Thông tư 107/2016 gồm 12 điều quy định tuyến KB,CB; […]