Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:57:30
Hoàn tất
Đóng

Trang thiết bị phòng thủ dân sự

08/04/2024

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Trang thiết bị phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 14. Cụ thể như sau: 1. Trang thiết bị phòng thủ dân sự bao gồm các loại phương […]

Công trình phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Công trình phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 13. Cụ thể như sau: 1. Công trình phòng thủ dân sự là công trình được sử dụng cho […]

Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 12. Cụ thể như sau: 1. Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp được xây dựng […]

Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 11. Cụ thể như sau: 1. Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự được […]

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 10. Cụ thể như sau: 1. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn […]

Hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 9. Cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân […]

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Nâng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Khoản 1 Điều 177 Luật Đất đai năm 2024 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 luật này. […]

Khoa học và công nghệ trong phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Khoa học và công nghệ trong phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 8. Cụ thể như sau: 1. Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công […]

Cấp độ phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Cấp độ phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 7. Cụ thể như sau: 1. Cấp độ phòng thủ dân sự là sự phân định mức độ áp […]

Chính sách của Nhà nước về phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Chính sách của Nhà nước về phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 5. Cụ thể như sau: 1. Ưu tiên đầu tư xây dựng công trình phòng […]