Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:46:34
Hoàn tất
Đóng

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

22/01/2024

QK2 – Thông tư số 143/2023/TT-BQP Ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể 10 nguyên tắc XLKL: Một là, mọi vi phạm kỷ luật (VPKL) khi được phát hiện phải […]

Quy định mới về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

QK2 – Ngày 27/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 143/2023/TT-BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thay thế Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020. Thông tư gồm 5 chương, 59 điều, quy định về nguyên tắc, thời hiệu, thời hạn; hình thức và […]

Những trường hợp được hoãn và miễn gọi nhập ngũ

QK2- Theo Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và Điều 5, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 7 trường hợp thuộc diện được hoãn gọi nhập ngũ (GNN) trong thời bình, bao gồm: Một là, […]

Trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

QK2 – Theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, hằng năm căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh về thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và […]

Quân nhân bị suy giảm khả năng lao động thì độ tuổi nghỉ hưu được Bộ luật Lao động quy định như thế nào?

Đồng chí Lò Văn Yên công tác tại Quân khu 2 hỏi: Quân nhân bị suy giảm khả năng lao động thì độ tuổi nghỉ hưu được Bộ luật Lao động quy định như thế nào? Trả lời: Tại điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung Điều 55 Luật Bảo […]

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

QK2 – Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 (NĐ73/2023) quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, quy đinh nhiều nội dung mới. NĐ73/2023 quy định cụ thể […]

Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp

QK2 – Điều 11 và Điều 12, Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) quy định về Chiến lược quốc gia PTDS và kế hoạch PTDS Theo đó, Chiến lược quốc gia PTDS được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm và được cập nhật, điều chỉnh định kỳ 5 năm hoặc […]

Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự

QK2 -Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp  thứ 5, gồm 7 chương với 55 điều, có hiệu lực thi hành tử ngày 01/7/2024. Theo đó, nguyên tắc hoạt động PTDS là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà […]

Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình được quy định tại Điều 10. Cụ thể như sau: 1. Người có hành vi bạo lực gia đình có […]

Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp  thứ 5, gồm 7 chương với 55 điều, có hiệu lực thi hành tử ngày 01/7/2024. Theo đó, nguyên tắc hoạt động PTDS là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế […]