Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 04:48:57
Hoàn tất
Đóng

Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp

25/08/2023

QK2 – Điều 11 và Điều 12, Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) quy định về Chiến lược quốc gia PTDS và kế hoạch PTDS Theo đó, Chiến lược quốc gia PTDS được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm và được cập nhật, điều chỉnh định kỳ 5 năm hoặc […]

Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự

QK2 -Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp  thứ 5, gồm 7 chương với 55 điều, có hiệu lực thi hành tử ngày 01/7/2024. Theo đó, nguyên tắc hoạt động PTDS là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà […]

Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình được quy định tại Điều 10. Cụ thể như sau: 1. Người có hành vi bạo lực gia đình có […]

Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp  thứ 5, gồm 7 chương với 55 điều, có hiệu lực thi hành tử ngày 01/7/2024. Theo đó, nguyên tắc hoạt động PTDS là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế […]

Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình được quy định tại Điều 9. Cụ thể như sau: 1. Người bị bạo lực gia đình có các quyền […]

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Điều 6. Cụ thể như sau: 1. Nhà nước bố trí ngân sách để thực […]

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Điều 5. Cụ thể như sau: 1. Hành vi bạo lực gia đình quy […]

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

QK2 – Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Điều 4. Cụ thể như sau: 1. Phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là […]

Miễn kiểm định lần đầu, kéo dài chu kỳ đăng kiểm của một số loại ô tô

QK2- Từ 22/3, Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021 về đăng kiểm phương tiện ô tô của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chính thức có hiệu lực. Theo đó, cho phép miễn kiểm định lần đầu với xe cơ giới mới chưa sử dụng, có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề […]

Huấn luyện sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, huấn luyện sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 17. Cụ thể như sau: 1. Nội dung huấn luyện sĩ quan dự bị, gồm: Huấn luyện chỉ huy […]