Chủ nhật Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019, 02:42:53
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

15/08/2019

QK2 – Hơn 70 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng; đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ, đưa dân tộc Việt Nam từ thuộc địa […]

Hiểu đúng và tôn trọng giá trị lịch sử

QK2 – Cách đây 65 năm, đêm 20 rạng ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết. Đây là một trong những thắng lợi về mặt ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đạt được trên bàn Hội nghị, nhưng trước hết đó […]

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

Một số phần tử phản động, thế lực thù địch bên ngoài và một số người bất đồng chính kiến đang cố tình xuyên tạc, hiểu sai cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam với các luận điệu như: Chống tham nhũng vẫn có giới hạn, vẫn có vùng cấm không […]

Ăn quả nên nhớ người trồng cây

QK2 – Những năm gần đây, một số người, hoặc là tự xưng, hoặc được một số thế lực phản động từ ngoài nước tôn sùng thành những “nhà dân chủ”, “nhà tranh đấu”. Khi những người này bị các cơ quan chức năng xử lý vì có những hoạt động vi phạm pháp luật […]

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

QK2 – Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị, tiến tới tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. […]

Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4, […]

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng

QK2 – Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2019, tuy nhiên, công cuộc PCTN của Đảng ta đã được triển khai từ rất lâu và đã đạt nhiều thành quả quan trọng, nhất là từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN được thành lập (đầu […]

Vững niềm tin vào tiến trình hội nhập và phát triển

QK2 – Ngày 25-6 vừa qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã thông qua và chấp thuận ký kết với Việt Nam Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). EVFTA là một trong những hiệp định thương mại song phương thế hệ mới, bao gồm những điều […]

Ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm

QK2 – Gần đây, nhân dịp một phái đoàn của Mỹ đến Việt Nam để tham dự “Đối thoại nhân quyền” thường niên, tổ chức “Ân xá quốc tế” đã cho công bố bản báo cáo phúc trình “Tù nhân lương tâm tại Việt Nam”. Họ cho rằng, “tù nhân lương tâm” đã tăng vọt […]

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí

Là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và công cuộc […]