Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:33:52

Quyền tự do báo chí tại Việt Nam là một sự thực không thể phủ nhận, xuyên tạc

Ngày đăng: 17/06/2024

QK2 – Trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát triển, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Điều 4, Luật Báo chí năm 2016 khẳng định: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân”.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại sự kiện văn hóa Lễ hội Đền Hùng.

 Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” là sự tiếp nối, nhất quán quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác báo chí, truyền thông đã được khẳng định qua các kỳ Đại hội và văn kiện của Đảng; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy cao nhất vai trò và sứ mệnh của báo chí trong xây dựng đồng thuận xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng cao đẹp vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 99 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, luôn đồng hành cùng dân tộc, ngày càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng là phương tiện, vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo chí là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và hội nhập quốc tế.

Nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, hạ thấp vai trò, sứ mệnh của báo chí, xuyên tạc đời sống báo chí tại Việt Nam.

Theo các cơ quan chức năng, điều này dễ nhận thấy trong các báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí” của Tổ chức Phóng viên không biên giới (tổ chức phi chính phủ hoạt động trên toàn cầu, có trụ sở tại Paris (Pháp) và văn phòng tại một số quốc gia). Tháng 5 vừa qua, tổ chức này lại đưa ra báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí năm 2024”, trong đó xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí (TDBC). Đây là nhận định hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan, xuyên tạc, bịa đặt về tình hình TDBC ở Việt Nam, đi ngược với thực tế đời sống báo chí ở nước ta. Việc làm trên đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước xuyên tạc, cáo buộc Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tình hình báo chí “rất tồi tệ”, nhằm chống phá, hạ thấp uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cho dù, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch có thâm độc, xảo quyệt đến đâu nhưng thực tế đời sống báo chí ở Việt Nam đã chứng minh, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, việc bảo đảm TDBC, tự do ngôn luận là mục tiêu nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được khẳng định và bảo đảm thực hiện thông qua Hiến pháp, Luật Báo chí và các quy định của pháp luật Việt Nam. Hệ thống các quy định pháp luật của Việt Nam luôn tương thích với các quy định quốc tế trong vấn đề TDBC. Việt Nam đã và đang tham gia tích cực và nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình về vấn đề tự do ngôn luận, TDBC theo Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị định, hiệp ước quốc tế, khu vực liên quan.

Có một thực tế không thể phủ nhận là, ở Việt Nam TDBC luôn được tôn trọng, bảo đảm. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được cản trở nhà báo hoạt động báo chí đúng pháp luật và cũng không ai được lạm dụng quyền TDBC, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Theo thống kê, đến cuối năm 2023 cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực (Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Viêt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân); 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người (trên 20.500 người được cấp thẻ nhà báo) tăng gấp 6 lần so với năm 2000. Điều đó đã khẳng định, Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng trong tiếp nhận thông tin, tạo diễn đàn bảo đảm quyền tự do ngôn luận cho mọi cá nhân trong xã hội.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí cũng phát triển mạnh mẽ. Các nhà báo, cơ quan báo chí quốc tế luôn được Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác nghiệp. Nhiều hãng truyền thông quốc tế tại Việt Nam và hầu hết các kênh truyền thông lớn thế giới đều đến được với công chúng Việt Nam dễ dàng, thuận tiện mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay pháp lý nào. Nhiều nhà báo Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện đi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tác nghiệp báo chí tại nhiều quốc gia trên thế giới…

Với cơ sở chính trị, pháp lý và thực tế đời sống báo chí ở Việt Nam đã khẳng định quyền TDBC ở Việt Nam là một sự thực không thể phủ nhận, xuyên tạc.                                 

Bài, ảnh: NGÔ NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.