Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 05:08:45
Hoàn tất
Đóng

Chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

13/06/2024

QK2 – Thông tư về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu ban hành theo Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 của Bộ Quốc phòng quy định cụ thể về chế độ khám, chữa bệnh (KCB) và chế độ chăm […]

Chế độ an điều dưỡng với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

QK2- Cán bộ Quân đội nghỉ hưu (CBQĐNH) được hưởng chế độ an điều dưỡng (AĐD) theo tiêu chuẩn đối với từng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách quy định tại văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 của Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư về thực hiện một số CĐ,CS […]

Chế độ, chính sách chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 Thông tư về thực hiện một số chế độ, chính sách (CĐ,CS) góp phần chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu. Theo đó cán bộ Quân đội nghỉ hưu được hưởng chế độ, chính sách chăm sóc […]

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm đã thôi phục vụ trong Quân đội

QK2  – Điều 56, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục XLKL đối với người đã thôi phục vụ trong Quân […]

Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

QK2 – Điều 7 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng (TT143/2023) quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể thời hiệu, thời hạn XLKL Theo đó, thời hiệu XLKL khiển trách là 5 năm; cảnh […]

Kết quả kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024” trên Báo Quân đội nhân dân

Kỳ 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức trên Báo Quân đội nhân dân diễn ra từ ngày 12-3 đến ngày 11-4. Sau một tháng phát động, Cuộc thi đã tiếp tục […]

Xử lý vi phạm chế độ trách nhiệm, vi phạm quyền hạn của người chỉ huy

QK2 – Điều 13 và Điều 14, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 (TT143/2023) của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể về XLKL vi phạm chế độ trách nhiệm và vi phạm […]

Hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ được phổ biến, giáo dục pháp luật

QK2 – Tối 26-3, Tòa án quân sự hai cấp Quân khu phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 66, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304) và Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316). Tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hơn 2.300 cán bộ, […]

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Luật […]

Quy định xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

QK2 – Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (NĐ28/2024) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2024. Theo đó, mốc thời gian để […]