Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 08:32:19

Trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 06/11/2023

QK2 – Điều 37, 38 và 39 Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2025 quy định cụ thể về nhiệm vụ của Hội đồng NVQS các cấp.

Theo đó, Hội đồng NVQS cấp tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiệnNVQS; chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (CDNN)và thực hiện nghĩa vụ tham gia (NVTG) Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng NVQS cấp huyện; đồng thời giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về NVQS.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có nhiệm vụ giúp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng các quy định của pháp luật.

Hội đồng NVQS cấp huyện có nhiệm vụ giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn CDNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về NVQS và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng NVQS cấp xã. Báo cáo UBND cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ (GNN), tạm hoãn GNN và miễn GNN, miễn thực hiện NVQS và thực hiện NVTG Công an nhân dân. Giúp UBND cấp huyện tổ chức bàn giao công dân được GNN, thực hiện NVTG Công an nhân dân cho các đơn vị Quân đội, Cảnh sát biển và Công an; tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Giúp UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện NVQS ở địa phương và giúp Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về NVQS.

Hội đồng NVQS cấp xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NVQS; tổ chức cho công dân đăng ký NVQS và khám sức khỏe. Báo cáo UBND cấp xã và Hội đồng NVQS cấp huyện danh sách công dân được GNN, tạm hoãn GNN, miễn GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân. Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Giúp UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện NVQS ở địa phương; đồng thời giúp Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về NVQS theo quy định của pháp luật.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.