Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 04:01:37

Thiết thực phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật

Ngày đăng: 09/07/2024

QK2 – Trong thời gian từ 28/6-8/7, các đơn vị thuộc Sư đoàn 316 tổ chức tốt tọa đàm với chủ đề “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”. Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Toàn cảnh buổi tọa đàm tại Trung đoàn 98.

Tại các buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kỷ luật Quân đội, mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật; thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý, duy trì kỷ luật trong Sư đoàn và từng cơ quan, đơn vị hiện nay; biện pháp của cấp ủy, chỉ huy các cấp; trách nhiệm của các tổ chức và mỗi quân nhân trong phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu, hành vi vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước gắn với phạm vi nhiệm vụ và đối tượng quản lý của từng cơ quan, đơn vị

Đại biểu  trao đổi kinh nghiệm  phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật tại tọa đàm Trung đoàn 174.

Thông qua nội dung tọa đàm đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần thiết thực phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật, chấm dứt các vụ việc nghiêm trọng, giảm thiểu các vụ việc thông thường trong Sư đoàn, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị, VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TUẤN ANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.