Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 04:37:06

Thiết thực lan tỏa sâu rộng Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 12/02/2024

QK2 – Thời gian qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thiết thực. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã chia sẻ về sức lan tỏa sâu rộng của Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Ảnh: KHẮC ĐÀO

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT?

Đại tá Phạm Viết Khánh: Như chúng ta đều biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng, quả cảm trong chiến đấu, hăng hái, cần cù trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT trong quân đội là một nội dung quan trọng của hoạt động  công tác Đảng, công tác chính trị, luôn được thực hiện nền nếp, hiệu quả, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh Yên Bái có những thuận lợi và khó khăn như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Phạm Viết Khánh: Từ thực tiễn cho thấy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT trong điều kiện thuận lợi cơ bản là: Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh   ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang từng bước được cải thiện; công tác quân sự, quốc phòng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả… Tuy nhiên, với đặc thù điều kiện của tỉnh miền núi, đa dân tộc, đời sống một bộ phận nhân dân và cán bộ chiến sĩ LLVT nhất là ở vùng cao vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố khó lường; thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong đó có công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả phát động, triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào, đợt thi đua trong LLVT tỉnh?

Đại tá Phạm Viết Khánh: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sức lan tỏa của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh phong trào TĐQT trong lực lượng vũ trang gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng với cụ thể hóa và phát động phong trào TĐQT năm 2023 với chủ đề  “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Bộ CHQS tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: “Mừng đảng, Mừng xuân, ra quân Quyết thắng”; "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm"; “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”; “Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái phát huy thành tựu 65 năm học tập và làm theo lời Bác, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023”; “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Đẩy mạnh phát triển  kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. 

Phóng viên: Quá trình thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trung tâm. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả đạt được?

Đại tá Phạm Viết Khánh: Việc tổ chức linh hoạt Phong trào TĐQT, gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và các cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, là động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thêm khí thế, quyết tâm cao, gặt hái được nhiều thành tích vững chắc. Nổi bật là: Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; tổ chức Diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 đạt kết quả xuất sắc (9,31 điểm), an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyết đối; diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn cấp xã theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, sát thực tế; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh kết quả đạt khá; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 83,4%; củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm đúng Luật, tỷ lệ dân quân tự vệ so với dân số toàn tỉnh đạt 1,92 %.

Cùng với duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức 66 lớp tập huấn cán bộ các cấp bảo đảm đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng theo chương trình, kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện lực lượng thường trực đạt 99,3%, lực lượng dân quân tự vệ đạt 99,4% (Kết quả kiểm tra thường xuyên các nội dung 100% đạt yêu cầu, đối với lực lượng thường trực có trên 87,5% đạt khá, giỏi và lực lượng dân quân tự vệ có trên 76% đạt khá, giỏi). Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu". Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Đặc biệt, các cơ đơn vị tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Trong đó huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và DQTV tham gia giúp đỡ nhân dân đổ mới đường bê tông; phát quang, khơi thông cống rãnh thoát nước; củng cố, vệ sinh nhà văn hóa, trường học, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ; tu sửa khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng; tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách; tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân… Qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phóng viên: Được biết, để công tác thi đua khen thưởng nói chung và Phong trào TĐQT nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực, quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Vậy, kết quả thực hiện nội dung này trong các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Phạm Viết Khánh: Để tạo sức lan tỏa sâu rộng đối với công tác thi đua khen thưởng nói chung và Phong trào TĐQT nói riêng, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua vào từng nhiệm vụ cụ thể; tổ chức thực hiện sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức thi đua sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa trong toàn LLVT. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, (đã lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện 2 tập thể, 3 cá nhân; điển hình tiên tiến từng mặt 4 tập thể, 4 cá nhân), trong đó tập trung xây dựng các tập thể điển hình tiên tiến với các mô hình: “Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố Yên Bái; "Huấn luyện giỏi, dân vận khéo" của Ban CHQS huyện Văn Yên; "Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt" của Phòng Chính trị; “5 chủ động về công tác tư tưởng” của Ban CHQS huyện Mù Cang Chải; “Nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện và xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh” của Trung đoàn 121; “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” của Đại đội 20, Phòng Tham mưu…; tiếp tục xây dựng mô hình điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 (16 tập thể, 15 cá nhân). Các tập thể, cá nhân được xây dựng điển hình tiên tiến đã phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, có 42 sáng kiến, giải pháp được Bộ CHQS tỉnh công nhận; 1 tập thể, 1 cá nhân được UBND tỉnh tuyên dương tại Hội nghị Sơ kết 2 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Yên Bái; 97 lượt tập thể, 298 lượt cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, đợt thi đua được các cấp khen thưởng; Bộ CHQS tỉnh được Quân khu tặng Cờ thi đua… Qua đó tạo động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy, động viên cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xây dựng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN VŨ – KHẮC ĐÀO (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.