Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:08:43

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên biết trọng danh dự vì sự nghiệp chung

Ngày đăng: 28/06/2024

QK2 – Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) trong tình hình mới với những tiêu chí cụ thể, nhằm xây dựng một đội ngũ CB,ĐV biết trọng danh dự, giữ gìn phẩm giá, yêu nước thương dân, trung thành với Đảng, tận tâm tận lực vì sự nghiệp chung. 

Quy định 144 ban hành trong bối cảnh từ đầu nhiệm kỳ Khóa XIII đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải thi hành kỷ luật tới hơn 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Chỉ tính riêng trong hơn 4 tháng đầu năm nay, đã có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến những vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại một số địa phương như Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Bắc Giang… gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, gây mất niềm tin đối với nhân dân. Điều đó cho thấy, hơn lúc nào hết, cần phải đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong việc tự giác rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn đạo đức cách mạng của đội ngũ CB,ĐV, nhất là những đảng viên giữ các vị trí lãnh đạo.

Cán bộ phân đội Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) trao đổi về phương pháp huấn luyện.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng, Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng, không khéo thì còn nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều thì thành tích ít. Khuyết điểm ít thì thành tích nhiều. Đó là điều tất nhiên. Vì vậy ngay từ bây giờ, các cơ quan, các CB,ĐV, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế Đảng mới nhanh chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”.

Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phát triển đất nước trong tình hình mới, Quy định 144 đã nêu cụ thể những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi CB,ĐV cần phải có, đó là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là lựa chọn cấp ủy khóa mới, kể cả cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp ủy cơ sở. Do vậy, Quy định 144 sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để đưa vào quy hoạch, giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới. Đây phải là những cán bộ vừa có đức vừa có tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời gian tới; tạo ra bước chuyển biến mới, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, với Quy định này, Bộ Chính trị đã yêu cầu “CB,ĐV nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người CB,ĐV, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tố chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”.

Sở dĩ phải nhấn mạnh yêu cầu này là vì nhìn lại hầu hết những cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật thời gian qua, đều có điểm chung là xuất phát từ nguyên nhân mang tính chủ quan: thiếu rèn luyện, tu dưỡng, dễ bị mê hoặc bởi quyền lực, tiền tài, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng… Mặc dù, là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ địa phương đến Trung ương, họ đều đã trải qua không ít trường lớp đào tạo, đều hiểu rằng, với CB,ĐV, “danh dự mới là điều cao quý, thiêng liêng nhất”! Người có liêm sỉ, trân quý danh dự, ắt sẽ có lòng tự trọng mà sẵn sàng rời vị trí, khi thấy mình không còn xứng đáng với sự tin cậy của tổ chức và nhân dân. Bằng Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CB,ĐV trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu thực hiện văn hóa từ chức khi thấy mình không còn đủ năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ta, nhân dân ta kỳ vọng thời gian tới, việc từ chức sẽ thực sự trở thành một lối hành xử bình thường, một nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo, chứ không chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, cá biệt mà tổ chức phải động viên “xin thôi”!

Việc Trung ương ban hành Quy định 144 là cơ sở quan trọng để đánh giá CB,ĐV trong giai đoạn mới; đặc biệt là trong bối cảnh Đảng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để Quy định 144 đi vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trước hết, người CB,ĐV nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đi đầu, nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch để đưa nội dung này vào các kỳ sinh hoạt giúp CB,ĐV “thấm sâu”; đồng thời, đưa các chuẩn mực này vào kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung ương cũng đặt ra yêu cầu là phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh, ngăn ngừa hạn chế và xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB,ĐV. Đây là nhiệm vụ quan trọng để củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.