Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:05:02

Tập trung mọi nguồn lực tổ chức Đại hội TĐQT bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, có sức lan tỏa, mang tính mẫu mực

Ngày đăng: 02/07/2024

QK2 – Sáng 2-7, Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu, giai đoan 2019-2024 đã tiến hành họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phòng Tuyên huấn Quân khu – cơ quan Thường trực Ban thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Quân khu đã thông báo Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu, giai đoạn 2019 – 2024; Báo cáo kết quả, tiến độ công tác chuẩn bị sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến và tổ chức Đại hội; Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc Đại hội…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu kết luận cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội đã tập trung thảo luận những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện cho công tác chuẩn bị Đại hội. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Công tác bảo đảm cho tổ chức Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội; công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh các gương điển hình…

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhất trí với các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đề nghị của các thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng. Từng thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội cần phát huy tinh thần, trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ đã được phân công. Rút kinh nghiệm từ các Đại hội cấp cơ sở, tham khảo các nội dung mới để đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu. Tập trung mọi nguồn lực tổ chức Đại hội bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, có sức lan tỏa, mang tính mẫu mực. Đối với cơ quan thường trực, cần tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thống nhất triển khai thực hiện đảm bảo các công việc liên quan tới công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội theo đúng thời gian và quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sát, sâu, có trọng tâm, trọng điểm để Đại hội thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.