Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:43:38

Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Ngày đăng: 23/05/2024

QK2 – Điều 7 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng (TT143/2023) quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể thời hiệu, thời hạn XLKL

Theo đó, thời hiệu XLKL khiển trách là 5 năm; cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm là 10 năm kể từ thời điểm có hành vi vi phạm (HVVP). Nếu trong thời hiệu XLKL, người vi phạm có HVVP mới thì thời hiệu XLKL đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện HVVP mới

Đối với HVVP xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có HVVP được tính từ thời điểm chấm dứt; đối với HVVP chưa chấm dứt thì thời điểm có HVVP được tính từ thời điểm phát hiện; đối với HVVP không xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có HVVP được tính từ thời điểm có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Điều 7, TT143/2023 nêu rõ: Không áp dụng thời hiệu đối với: HVVP đến mức phải kỷ luật tước quân hàm sĩ quan, tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc; HVVP quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, HVVP xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; HVVP việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp; quân nhân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng là đảng viên có HVVP đến mức phải XLKL bằng hình thức khai trừ.

Thời hạn XLKL không quá 90 ngày. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ thì thời hạn XLKL có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 150 ngày.

Điều 7, TT143/2023 quy định không tính vào thời hiệu, thời hạn XLKL đối với thời gian chưa xem xét XLKL đối với các trường hợp tại khoản 2 Điều 6 (trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật); thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có). Khi có kết luận cuối cùng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật thì xem xét XLKL theo quy định; thời gian thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án về quyết định XLKL cho đến khi ra quyết định XLKL thay thế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Người có thẩm quyền XLKL phải chịu trách nhiệm về việc XLKL đối với người vi phạm trong thời hạn quy định. Nếu hết thời hạn XLKL mà chưa ban hành quyết định XLKL thì chịu trách nhiệm về việc chậm ban hành và phải ban hành quyết định XLKL nếu HVVP còn trong thời hiệu.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.