Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 08:55:54

Nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng: 27/10/2023

QK2 – Điều 19, 20 và 21 Chương 5, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về khám sức khỏe (KSK) thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy định cụ thể nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp.

Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã chủ trì, phối hợp với Trạm y tế cùng cấp tổ chức sơ tuyển sức khỏe; lập danh sách những công dân đủ sức khỏe thực hiện NVQS, công dân mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh miễn đăng ký NVQS đã qua sơ tuyển, thông qua Hội đồng NVQS cấp xã, báo cáo lên Hội đồng NVQS cấp huyện; hoàn chỉnh phần thủ tục hành chính phiếu sức khỏe NVQS.  Kiểm tra, đôn đốc công dân thuộc diện được gọi làm NVQS đi KSK theo kế hoạch của Hội đồng NVQS cấp huyện. Thông báo kết quả KSK theo kết luận của Hội đồng KSK thực hiện NVQS huyện; thu thập những ý kiến thắc mắc liên quan đến việc KSK và kết luận sức khỏe NVQS của công dân, báo cáo lên Ban CHQS và Hội đồng NVQS cấp huyện nghiên cứu, giải quyết.

Cơ quan quân sự các cấp luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ban CHQS cấp huyện phối hợp với Phòng Y tế  và Trung tâm Y tế hoặc Bệnh viện cùng cấp lập kế hoạch KSK cho công dân thuộc diện được gọi làm NVQS; triệu tập các công dân thuộc diện được gọi làm NVQS đi KSK hoặc kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng NVQS cấp huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác tổ chức KSK thực hiện NVQS; theo dõi số lượng, chất lượng sức khỏe của công dân các địa phương đến khám; Quản lý phiếu sức khỏe NVQS do Hội đồng KSK thực hiện NVQS huyện bàn giao (Việc quản lý phiếu sức khỏe NVQS phải được lưu trữ cho đến khi công dân hết hạn tuổi phục vụ ở ngạch dự bị theo quy định của Luật NVQS); chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế tổ chức bàn giao hồ sơ sức khỏe công dân được gọi nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân theo kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế hoặc Bệnh viện huyện lập kế hoạch và tổ chức KSK cho công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự (TSQS); phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương giải quyết các khiếu nại liên quan đến KSK thực hiện NVQS và TSQS; đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình giao nhận chiến sỹ mới về Bộ CHQS cấp tỉnh sau đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Bộ CHQS cấp tỉnh có phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc việc KSK thực hiện NVQS theo kế hoạch của Hội đồng NVQS cùng cấp; tổ chức hiệp đồng với từng đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn sức khỏe, số lượng, thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận quân; chỉ đạo việc KSK cho công dân đăng ký dự thi TSQS; phối hợp với Sở Y tế xem xét, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại liên quan đến công tác KSK thực hiện NVQS và TSQS, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả công tác KSK thực hiện NVQS và TSQS theo quy định.

 NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.