Thứ sáu Ngày 13 Tháng 12 Năm 2019, 12:03:52
Hoàn tất
Đóng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng

25/09/2019

Câu hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 38 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về […]

Khu vực phòng thủ là gì? Có bao nhiêu nhiệm vụ của khu vực phòng thủ, cụ thể như thế nào?

Câu hỏi: Khu vực phòng thủ là gì? Có bao nhiêu nhiệm vụ của khu vực phòng thủ, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại khoản 1, 2 Điều 9 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: 1. Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các […]

Các đơn vị thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

*Lữ đoàn 297: Tối 19-9, Lữ đoàn 297 tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu và đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu. Tham dự hội thi, các […]

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

QK2 – Hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng hoàn thiện, nội dung đa dạng, điều chỉnh các quan hệ xã hội và phục vụ tiến trình đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế. Các quy phạm pháp luật liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm […]

Quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự

QK2 – Theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự (PTDS), Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về PTDS, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PTDS; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính […]

Trung đoàn 98 thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

QK2 – Tối 10-9, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Dự chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu; lãnh […]

Lữ đoàn 406 thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

QK2 – Tối 29-8, Lữ đoàn 406 tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội thi. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, các cơ quan chức […]

Luật Đặc xá năm 2018 và hướng dẫn thi hành

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù (APT), đồng thời khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã […]

Bồi dưỡng cán bộ tại chỗ

QK2 – Hiện nay, thực trạng đội ngũ cán bộ Ngành Kiểm sát Quân sự Quân khu còn thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là nguồn cán bộ kế cận, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Hiện tại, biên chế đạt 90%, tuy […]

Quy định mới về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

QK2 – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019  (TT03/2019) quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. TT03/2019 gồm 4 chương với 14 điều quy định nội dung thông tin đối ngoại (TTĐN) trên báo chí; việc đăng, phát nội […]