Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:36:23
Hoàn tất
Đóng

Theo dòng thời sự

LLVT Quân khu hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

27/05/2024

QK2 – Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”. Việc đưa ra chủ đề này nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ […]

Huấn luyện kỹ để chiến sĩ mới thành thạo “3 tiếng nổ”

QK2 – Trong những ngày qua, mặc dù thời tiết vùng Trung du mưa nắng thất thường, song trên thao trường các chiến sĩ mới của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 vẫn miệt mài huấn luyện. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ huấn luyện, chiến sĩ mới đã […]

Quân và dân Khu Tây Bắc trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

QK2 – 70 năm trước, Tây Bắc là nơi diễn ra Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Quân và dân Khu Tây Bắc vinh dự được đóng góp to lớn cho Chiến dịch. Khu Tây […]

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

QK2 – Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định bản lĩnh và trí tuệ dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, […]

Chương trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng 7-5-2024 sau lễ mít tinh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng. Theo Quyết định số 821/QĐ-BQP, ngày 3-3-2024 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án tổ chức diễu binh, […]

Điện Biên Phủ – Dấu mốc cho sự lụi tàn của thực dân Pháp ở Đông Dương

“Nhỏ mà có võ”, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu bằng các chiến thuật mới, nghệ thuật quân sự tài tình, và phát huy sức mạnh nhân dân. Trong bài viết có tiêu đề “Khi đế quốc Pháp ở Đông Dương lụi tàn” […]

Cả nước hướng về Điện Biên

QK2 – Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại văn bản, Thủ tướng nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ: “Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm […]

Mùa Xuân lên đường theo tiếng gọi non sông

QK2 – Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ công dân. Nhận thức rõ điều đó, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, thế hệ trẻ các địa phương trên […]

Tây Bắc nhớ mãi trong tim tình cảm của Người

QK2 – Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và sau này là đế quốc Mỹ, Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo vạch ra đường lối, chủ trương kháng chiến đúng đắn, sáng tạo và là người sát sao quan tâm […]

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

(Bài viết của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 3-2-1930 / 3-2-2024) Như chúng ta đều đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3-2-1930; có nghĩa là đến ngày 3-2-2025 tới đây, Đảng ta sẽ tròn 95 tuổi, và […]