Chủ nhật Ngày 25 Tháng 10 Năm 2020, 05:29:53
Hoàn tất
Đóng

Theo dòng thời sự

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch vững mạnh tiêu biểu

17/10/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng ủy Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 khâu đột phá, đạt nhiều thành quả quan trọng, góp phần thiết thực vào công tác xây […]

Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN

Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng cũng chính thức trở thành đầu mối (cửa ngõ) giao lưu giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Trong chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam (1945 – 1975), Chiến dịch Biên giới […]

Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài sang năm 2021

Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta thực hiện mục tiêu kép, phải tuyệt đối an toàn vì nếu có dịch thì mọi nỗ lực phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đó đây đã xuất hiện tâm lý chủ […]

Những ý kiến tâm huyết

Ngày 29-9, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và dự […]

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Vận dụng sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng và quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng […]

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thành công

Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng trung thành, sáng tạo tư tưởng của Hồ […]

Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

QK2 – Từ Chiến khu cách mạng Tân Trào, ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ về Hà Nội. Tối 25/8, Người vào nội thành, ở nhà ông Trịnh Văn Bô, tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang. Sáng hôm sau, 26 tháng 8, Bác đã triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ […]

Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của độc lập, tự do

Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với tâm địa đen tối, bằng những lập luận thiếu tử tế hòng xuyên tạc và phủ định giá trị […]

Nắm bắt thời cơ lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật

QK2 – Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Thời cơ khởi nghĩa trong cả nước đã chín muồi. Từ  ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), quyết định phát […]

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Dấu ấn kỳ thi đặc biệt đạt “mục tiêu kép”

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 từ ngày 8 – 10/8 đã kết thúc, kỳ thi vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Đến thời điểm này, kỳ thi đã đáp ứng được “mục tiêu kép” là vừa đảm bảo chống dịch Covid-19, […]