Thứ tư Ngày 22 Tháng 05 Năm 2019, 02:20:06

Viết tiếp truyền thống“Yêu xe như con, quý xăng như máu”

Ngày đăng: 09/04/2018

Quân khu trải rộng trên địa bàn 9 tỉnh, điều kiện tự nhiện, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt bởi rừng núi và sông suối, giao thông đi lại khó khăn vì đường nhiều đèo dốc, thường xuyên sạt lở… Cùng với đó, phần lớn xe – máy của Quân khu đã qua sử dụng trên dưới 30 năm, thiếu đồng bộ, xuống cấp nhiều, nguồn kinh phí, vật tư bảo đảm kỹ thuật xe – máy chưa đáp ứng được so với nhu cầu… Với đặc thù đó đã tạo ra những “rào cản” không nhỏ tới tình trạng kỹ thuật cũng như việc bảo đảm kỹ thuật cho xe – máy. Tuy nhiên, với sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Ngành Xe – Máy Quân khu đã triển  khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật xe – máy và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô chuẩn bị cho cơ động lực lượng tại Lữ đoàn 168.

Theo đó, Ngành Xe – Máy Quân khu đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới, chấp hành nghiêm Điều lệ CTKT xe – máy QĐNDVN, thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu và nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ Cục Kỹ thuật, các chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh và sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Triển khai đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật xe – máy. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật xe – máy theo kế hoạch và xây dựng chính quy ngành. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động 50… Trong năm 2017, tính chung các chỉ tiêu công tác kỹ thuật Ngành Xe – Máy đã thực hiện được 103% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó Ngành Xe – Máy Quân khu đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Kỹ thuật về công tác kỹ thuật xe – máy. Đồng thời chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật xe – máy trong LLVT Quân khu một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ từng bước được nâng lên. Năm 2017, Ngành đã chỉ đạo các đơn vị  làm tốt công tác tiếp nhận phương tiện xe – máy theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn chỉnh thủ tục đăng ký cho các đơn vị đưa xe vào sử dụng. Duy trì hệ số kỹ thuật cho xe – máy làm nhiệm vụ SSCĐ Kt=1; đồng thời nâng cao hệ số kỹ thuật cho các xe – máy làm nhiệm vụ bảo đảm, huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật.

Ngành Xe – Máy Quân khu thường xuyên tập trung cho các nhiệm vụ diezel hóa; tổ chức bảo quản 100% kế hoạch năm đối với xe SSCĐ, xe niêm cất, xe xích; bảo dưỡng xe đạt 124% kế hoạch năm; niêm cất dài hạn, ngắn hạn xe ô tô và niêm cất dài hạn xe xích đạt 100% kế hoạch năm; sửa chữa tại nhà máy của Bộ và các trạm xưởng Quân khu đạt 100% kế hoạch… qua đó góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu, nâng cao năng lực sửa chữa, đồng bộ của lực lượng kỹ thuật nói chung, lực lượng Ngành Xe – Máy nói riêng. Trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Chuẩn bị phương tiện, huấn luyện lái xe, phục vụ các hội nghị cấp nhà nước, quốc tế, tham gia diễu duyệt binh, cán bộ, chiến sĩ Ngành Xe – Máy luôn hoàn thành xuất sắc…

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Ngành có mặt chưa cân đối, thiếu tính kế thừa ở một số đơn vị, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ… Ngành đã tham mưu đẩy mạnh công tác huấn luyện kỹ thuật, tạo nguồn nhân lực phù hợp với phương hướng tổ chức lực lượng. Trong năm, Ngành đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn công tác kỹ thuật xe-máy do Cục Xe-Máy tổ chức, tổ chức tập huấn cán bộ Ngành cấp Quân khu năm 2017; Trường Cao đẳng nghề số 2 huấn luyện và tổ chức thi nâng bậc lái xe năm 2017 và tổ chức huấn luyện bổ túc lái xe tác chiến, lái xe mới; nâng bậc lái xe bậc thấp và bậc cao đạt yêu cầu 100%; Xưởng X78 tổ chức ôn luyện thợ sửa chữa bậc cao và gửi đi thi tại Hội đồng thi của Bộ; Kho K5 huấn luyện bổ túc lái xe xích…

An toàn giao thông đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Chính vì vậy, Ngành đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ra Chỉ thị số 07/CT-BTL về tăng cường công tác bảo đảm ATGT năm 2017,  đồng thời chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm công tác bảo đảm ATGT, phối hợp phòng Quân huấn Quân khu tổ chức kiểm tra 121 lượt xe quân sự; thường xuyên kiểm tra, cập nhật số liệu thống kê, nắm chắc số lượng, chất lượng trang bị xe – máy, đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Ngành; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát 100% biển số, chứng nhận đăng ký xe quân sự…

Ngành cũng đã chú trọng đầu tư, cập nhật các thông tin khoa học kỹ thuật quân sự mới, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích vào việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe – máy. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị có nhiệm vụ động viên, làm tốt công tác khảo sát, nắm nguồn động viên con người, trang bị kỹ thuật, xây dựng kế hoạch huấn luyện nguồn động viên theo chương trình quy định.

Ghi sâu lời dạy ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngành Xe – Máy Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành Xe – Máy Quân đội,  truyền thống của LLVT Quân khu, truyền thống của Ngành Kỹ thuật, nguyện phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

   Đại tá NGUYỄN VĂN NGUYÊN
Trưởng Phòng Xe – Máy Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *