Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 11:42:31

Thực hiện Nghị quyết 623 ở Bộ CHQS tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 22/06/2022

QK2 – Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW (gọi tắt là Nghị quyết 623) của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, vững chắc. Qua đó phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh.

Chiến sĩ Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang) luôn tích cực thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất.


Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Hậu cần và các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ, nhân viên Hậu cần ở các cơ quan, đơn vị để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; qua đó làm cho mọi quân nhân thấy rõ được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Thông qua đó làm cơ sở để ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy triển khai xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm hậu cần giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo với lộ trình, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp; trong đó, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, sát với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ chính trị của Bộ CHQS tỉnh.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 623, công tác bảo đảm hậu cần ở Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả toàn diện, vững chắc; chất lượng, hiệu quả các mặt bảo đảm hậu cần tiếp tục được nâng lên. Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới toàn diện công tác bảo đảm hậu cần; trong đó, tập trung chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Chủ động tham mưu giúp Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành trong Quân đội và địa phương phát động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Tích cực rà soát, quy hoạch các công trình xây dựng doanh trại chính quy, “sáng, xanh, sạch, đẹp” bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, phát huy tốt công năng sử dụng, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống bộ đội.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Tiến Quang, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hà Giang cho biết: Để thực hiện tốt Nghị quyết 623, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Hậu cần đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hậu cần ở các cấp; chủ động đề xuất xử lý kịp thời, thỏa đáng những tồn tại, hạn chế, bất cập để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động của LLVT tỉnh; trong đó, sự chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là yếu tố chính quyết định tới chất lượng công tác hậu cần của LLVT tỉnh trong những năm qua. Vì lẽ đó, chúng tôi đã tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách, kinh phí, vật chất hậu cần gắn với đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và thực hiện các dự án bảo đảm đúng tiến độ, góp phần thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống bộ đội.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, nét nổi bật trong trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương ở Bộ CHQS tỉnh Hà Giang là, công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội được tăng cường và đạt hiệu quả trên thực tế; đời sống của bộ đội được cải thiện, ổn định và không ngừng nâng cao về chất lượng; quân số khỏe thường xuyên của Bộ CHQS tỉnh luôn đạt trên 99,5%, cán bộ, chiến sĩ đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe tốt. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh là một đơn vị tiêu biểu trên địa bàn, bảo đảm an toàn trong các đợt cao điểm của dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là ở những xã bản vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Với những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 623 ở Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã chứng tỏ tính thiết thực của Nghị quyết, cũng như tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm để cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết thành hiện thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: DƯƠNG THỤY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.