Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 04:42:19

Quy định mới về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Ngày đăng: 14/11/2017

Thông tư 279/2017/TT-BQP (TT297/2017) ngày 31-10 của Bộ Quốc phòng gồm 9 điều quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan (HSQ), binh sĩ (BS) tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo TT297/2017 xuất ngũ đối với HSQ, BS là thực hiện việc chuyển ra khỏi biên chế lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân sang phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của HSQ, BS thực hiện theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.
TT297/2017 quy định 3 hình thức xuất ngũ đối với HSQ, BS gồm xuất ngũ đúng thời hạn, xuất ngũ sau thời hạn và xuất ngũ trước thời hạn. Trong đó, HSQ, BS xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau: Được Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, cụ thể HSQ, BS là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; được UBND cấp xã và Ban CHQS cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ, cụ thể: Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
TT297/2017 cũng nêu rõ: Chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm thực hiện giải quyết xuất ngũ đối với từng HSQ, BS thuộc quyền; thông báo thời gian xuất ngũ trước 30 ngày, tổ chức gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, tổ chức lễ tiễn và đưa HSQ, BS về bàn giao cho UBND cấp huyện hoặc cơ quan, tổ chức nơi HSQ, BS xuất ngũ về địa phương. Chỉ huy trưởng cấp Sư đoàn và tương đương trở lên xem xét, phê duyệt đối với trường hợp HSQ, BS xuất ngũ trước thời hạn theo quy định.
Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi HSQ, BS xuất ngũ về có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức đón nhận HSQ, BS xuất ngũ về địa phương theo quy định; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.
Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xuất ngũ, nếu cá nhân được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế và có nguyện vọng xin làm thủ tục chuyển đến nơi được tiếp nhận vào làm việc thì Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày HSQ, BS nhận quyết định xuất ngũ phải đến Ban CHQS cấp xã nơi cư trú để trực tiếp đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị
Thông tư 297/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Thông tư 11/2012/TT-BQP ngày 20/12/2012 của Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với HSQ, BS trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.