Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:11:36

Quy định mới về khen thưởng huy chương niên hạn

Ngày đăng: 09/11/2017

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thi đua- Khen thưởng (TĐ, KT) số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 thì đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huy chương niên hạn được quy định cụ thể: Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan (SQ), hạ sĩ quan (HSQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), chiến sĩ (CS), công chức, viên chức (CC,VC), công nhân quốc phòng (CNQP) làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; SQ, HSQ, CC, VC, công nhân (CN) làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân có thời gian cống hiến, đóng góp và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trường Quân sự Quân khu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng cán bộ đã giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Nhà trường
giai đoạn 2012-2016.

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho SQ, HSQ, QNCN, CS, CC, VC, CNQP làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; SQ, HSQ, CS, CC, VC, CN làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.
Về tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ, KT quy định: Các đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc phải có quá trình cống hiến liên tục từ 25 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất phải có quá trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì phải có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba phải có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.
Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật TĐ,KT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ, KT thì việc xét tặng hoặc truy tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang đối với đối tượng có thời gian làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, cụ thể hóa trong Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ,KT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017
Theo đó, SQ, HSQ, QNCN, CS, CC,VC,CNQP làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; SQ, HSQ, CS, CC,VC,CN làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng phụ cấp đặc thù 100% trở lên thì thời gian công tác được nhân hệ số 2 để tính thời gian xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” các hạng. HSQ, CS thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian công tác đủ 1 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba.
Đối với các đối tượng thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong trường hợp hy sinh và được công nhận là liệt sĩ, nếu có thời gian làm nhiệm vụ chưa đủ 1 năm thì được xét truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba; từ 1 năm trở lên thì được xét truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì và từ 5 năm trở lên thì được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.