Thứ ba,22/01/2019 | 08:30:34 GMT+7

Lợi nhuận MB hợp nhất Quý 1/2018 tăng 73%

Ngày đăng: 02/05/2018

Nhờ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh chứng khoán, ngoại hối… tăng trưởng cao và đặc biệt sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty thành viên, nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2018 của MB đạt hơn 1.918 tỷ đồng, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2018 của MB đạt hơn 1.918 tỷ đồng.

Đây là nội dung báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018, với hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng ấn tượng. Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng MB tăng thêm 2.500 tỷ đồng lên 316.345 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng 3,1% lên hơn 227 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng hơn 5% lên hơn 191 nghìn tỷ đồng. Nếu tính thêm các khoản cho vay margin chứng khoán và ứng trước của khách hàng tại MBS thì dư nợ cho vay lên 193.745 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần quý 1/2018 tăng trưởng 36,8% đạt hơn 3.293 tỷ đồng, trong đó riêng ngân hàng MB đạt lãi thuần hơn 3.010 tỷ đồng, tăng trưởng 29,6%. Báo cáo hợp nhất cho thấy, ngoài thu nhập từ ngân hàng mẹ thì các công ty thành viên đóng góp đáng kể cho doanh thu hợp nhất, như: Công ty chứng khoán MBS đem về thu nhập 135 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Dịch vụ kinh doanh và bảo hiểm đem về 477 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 37%…

So với các ngân hàng TMCP cùng quy mô, MB hiện có chất lượng tín dụng tốt hơn với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp. Đến hết quý 1/2018, BCTC hợp nhất ghi nhận tỷ lệ nợ xấu là 1,4%, tương ứng 2.730 tỷ đồng dư nợ xấu, tăng so với mức 1,2% (tương ứng 2.218 tỷ đồng nợ xấu) hồi đầu năm nay. Trong kỳ, số thu từ các khoản nợ đã xử lý được thu hồi đạt 153 tỷ đồng. Trước đó, năm 2017 ngân hàng đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, trong đó đã trích lập đủ 100% giá trị trái phiếu đặc biệt của VAMC.

Với quy mô vốn lớn hơn, MB sẽ đảm bảo các nguồn lực tài chính để triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 đã đề ra, thúc đẩy nhanh 4 chuyển dịch chiến lược xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.

Tin, ảnh: MAI HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *