Chủ nhật Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019, 03:21:52
Hoàn tất
Đóng

Xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

11/12/2017

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam (TNVN) luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, […]

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng

Thời gian qua, công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố được đẩy mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu và đạt được nhiều thành tích nổi bật; tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng trong việc cổ vũ động viên cán […]

Linh hoạt trong công tác tuyên truyền

Thời gian qua, công tác Phụ nữ Quân khu được quán triệt và triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng người phụ nữ các cơ quan, đơn vị […]

APEC 2017 – Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Cách đây 28 năm, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được thành lập với 12 thành viên sáng lập. Qua 4 lần mở rộng vào các năm 1991,1993, 1994 và 1998, hiện APEC có 21 nền kinh tế thành viên, gồm: Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn […]

Công chức đất Tổ làm theo lời Bác

Thủ tục hành chính lâu nay vẫn là nỗi phiền toái của nhiều người dân mỗi khi tới các cơ quan Nhà nước giao dịch. Tuy nhiên, với những bước đột phá quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính của TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua đã từng […]

Cảnh giác với luận điệu “xây dựng Nhà nước tam quyền phân lập”

Ngay sau khi Nghị quyết số 18/NQ-TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được ban hành, các thế lực thù địch đã nhanh chóng nhảy vào chống phá, trong đó tập trung vào […]

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ […]

Bảo đảm cơ sở vật chất cho dạy và học

Kế thừa và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trong những năm vừa qua, Trường Quân sự Quân khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của công tác bảo đảm cơ sở vật chất, […]

Sinh hoạt không ý kiến

Trong buổi sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng ở Đại đội X do Chính trị viên Toàn duy trì. Chính trị viên tiểu đoàn đến dự. Sau khi đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt, đến phần phát biểu ý kiến dân chủ. […]

Đánh đề… để ra đê

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thiếu úy Cường sang phòng Trung úy Nam thì thào to nhỏ: – Hôm qua có trúng con đề nào không? Nam trả lời: – Không trúng, thế mới tiếc chứ, cả tuần nay “xịt” rồi. Chán quá, lấy tiền đâu mà trả nợ cho bà Lan bây giờ, bà […]