Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 11:35:43

Vạch trần thủ đoạn “cầm đèn chạy trước ô tô”

Ngày đăng: 23/12/2020

QK2 – Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 (khóa XII) của Đảng diễn ra với các nội dung chuẩn bị cho Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay ngày khai mạc, nhiều trang mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết bình luận đồn đoán, bình luận, xuyên tạc nội dung hội nghị, nhất là công tác nhân sự của Đảng.

Bầu cử các chức danh lãnh đạo là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của mọi đảng viên trong các tổ chức Đảng.

Trên một số trang mạng xã hội lập ra với mục đích chống phá Đảng đưa ra bình bàn, đồn đoán rằng, Hội nghị Trung ương 14 (khoá XII) của Đảng bỗng dưng thay đổi triệu tập sớm hơn dự kiến khiến một số ủy viên tham dự không kịp thời gian chuẩn bị để tránh các “phe nhóm ủ mưu”; từ đó kết luận hồ đồ rằng “Chính trị với đảng cộng sản vốn thế, hiểm sâu và khó lường”. Họ còn bình luận rằng,”Hội nghị Trung ương 14 là “so găng” trong trận bán kết” cho công tác nhân sự của Đảng hội Đảng lần thứ XIII. Họ còn đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc các lãnh đạo cao cấp của Đảng với những thông tin bịa đặt vô lối.

Những luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động đưa ra thực chất không mới, bởi đã thành tiền lệ, cứ chuẩn bị đến các sự kiện chính trị trọng đại trong Đảng các thế lực thù địch lại lợi dụng tăng cường chống phá.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng có nhiệm vụ quan trọng, đánh giá kết quả lãnh đạo trong một nhiệm kỳ của Đảng đồng thời tiếp tục hoạch định những chủ trương lớn để định hướng phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong một giai đoạn lịch sử của đất nước. Đó là sứ mệnh lịch sử mà Đảng ta đã xác định ngay từ khi ra đời, là một trọng trách đối với cả đất nước, dân tộc. Chính vì lẽ đó, công tác nhân sự của Đảng là vấn đề hệ trọng, cần kỹ lưỡng, cân nhắc tập thể, để từ đó lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, xứng tầm có thể “đứng mũi, chịu sào” thực hiện các nhiệm vụ vẻ vang của Đảng và toàn dân tộc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Về nhiệm vụ này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định trong phiên khai mạc: “Tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, Ủy viên Trung ương dự khuyết và Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Ngay sau Hội nghị Trung ương 13, căn cứ vào Kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến phát hiện, giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng và đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, ngày 2-11-2020, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khoá gần đây (về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cơ cấu, cách làm) và rút ra các bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để xây dựng Đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đề nghị từng đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết, thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII”.

Rõ ràng, việc giới thiệu nhân sự của Đảng được thực hiện từng bước, có kế  hoạch lộ trình, kỹ càng và được chuẩn bị tập thể; không thể đánh giá phe cánh, “so găng” như một số trang mạng xã hội xuyên tạc, võ đoán kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô”. Đó là luận điệu của những kẻ chuyên chống phá Đảng với mục đích gây chia rẽ nội bộ, gây hoang mang trong dư luận.

Đại hội Đảng là thời điểm quan trọng, mỗi người cần có trách nhiệm đặt niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong thực hiện quy trình các bước chuẩn bị từng nội dung cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nêu cao cảnh giác, không hoang mang trước những luận điều xuyên tạc thông tin về Đại hội, nhất là các phương án nhân sự, đó chính là tham gia bảo vệ sự thành công của Đại hội Đảng.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *