Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 03:09:07

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở

Ngày đăng: 20/01/2020

QK2 – Năm 2019, trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống kinh tế của nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, không đồng đều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, buôn bán ma túy trái phép, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, cháy rừng; tuyên truyền chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân diễn biến phức tạp… Từ đó tác động đến các hoạt động của LLVT tỉnh nói chung và công tác tuyển quân nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Điện Biên, mà trực tiếp là Bộ CHQS tỉnh, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ tặng hoa động viên thanh niên lên đường thực hiện NVQS.

 Do làm tốt công tác tham mưu và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chú trọng các chế tài đối với các hành vi vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, khắc phục những khó khăn về điều kiện địa lý nên chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã được nâng cao, đặc biệt không còn “xã trắng” trong tuyển quân. Các bước tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ ra nghị quyết lãnh đạo, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và văn bản liên quan đến công tác tuyển quân; chủ động phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng, tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm sống trong quân ngũ, bồi đắp lý tưởng cách mạng đã giúp cho thanh niên con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên tự tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật định; thực hiện tốt phương châm tuyển quân “tròn khâu”, “giao người nào, chắc người đó”, cơ quan Quân sự phối hợp với Công an các cấp rà soát, nắm bắt, sàng lọc  những thông tin do nhân dân và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng đợt cung cấp để xác minh kỹ lưỡng về lý lịch gia đình, tư tưởng, sức khỏe, hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình tuyển quân.    

Các đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Hội đồng NVQS các cấp trên địa bàn tỉnh đã nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, các trường hợp tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác sơ tuyển, khám tuyển, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của các công dân được thực hiện đúng quy định, phát lệnh gọi nhập ngũ đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đảm bảo đúng đối tượng. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; đón tiếp và đăng ký vào ngạch dự bị đối với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tư vấn và giới thiệu việc làm cho quân nhân ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số nam công dân trong độ tuổi được đăng ký sẵn sàng nhập ngũ là hơn 12 nghìn công dân; số đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển là 4.115 công dân, đủ điều kiện khám tuyển là 2.489 công dân. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp với các Trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe và đã có 2.454 công dân đến khám, đạt 93,7% tổng số công dân được điều khám. Nhiều thanh niên con em đồng bào dân tộc ít người tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, được các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ, hoan nghênh, ủng hộ. Song song với đó là vấn đề tạo nguồn cán bộ cơ sở, mục tiêu đặt ra là xóa các thôn, bản "trắng” đảng viên nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn theo quy định. Để thực hiện được mục tiêu này, đi đôi với công tác giáo dục ở các bậc học phổ thông còn phải có chính sách khuyến khích, động viên con em đồng bào các dân tộc vào Đảng, nhất là số chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh; qua đó năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã kết nạp được 42 đồng chí đảng viên mới là chiến sĩ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Tính đến nay, trên toàn tỉnh hầu hết đã xóa được các thôn, bản “trắng” đảng viên (Hiện chỉ còn 3 bản của huyện Mường Nhé và 5 bản của huyện Nậm Pồ chưa có đảng viên).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quy trình, khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác nắm nguồn và tình hình thông tin đối với các nam công dân đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương của một số Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã  còn chưa kịp thời, do vậy vẫn còn sự biến động khi phát giấy điều động khám sơ tuyển ở một số địa phương và một trong những trở ngại lớn gắn với vấn đề tạo nguồn cán bộ cơ sở trong nhiều năm qua ở các thôn, bản vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn không phải là đoàn viên, thanh niên và quần chúng không có lý tưởng phấn đấu mà chủ yếu là do trình độ văn hóa còn thấp, một phần do đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp khó khăn nhất định.

Để khắc phục tình trạng trên cũng là yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở, ngay từ khi nhận được Hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc Hướng dẫn sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ra Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, thông báo phân công nhiệm vụ cho các ủy viên trong Hội đồng NVQS,  đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tới các sở, ban, ngành đoàn thể, các thành viên Hội đồng NVQS và các cấp uỷ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, chú trọng đến những thôn, bản có ít đảng viên để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở; phát huy nhân rộng mô hình, cơ sở điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã cùng với các cấp uỷ ở cơ sở căn cứ vào Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự, Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ và các văn bản hướng dẫn để chỉ đạo và tiến hành xét duyệt, bình cử danh sách các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng NVQS tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân; chỉ đạo các huyện rà soát kỹ lưỡng đến từng địa phương, thôn, bản; yêu cầu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải được thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo quy định; làm tốt việc nắm chắc số lượng công dân đã đủ điều kiện về khám sơ tuyển sức khoẻ trên địa bàn, sẵn sàng phát lệnh gọi khám sức khoẻ tại các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, bảo đảm chất lượng và quân số, nhất là về trình độ học vấn, sức khỏe, chính trị, đạo đức đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển quân phải gắn với xây dựng, tạo nguồn cán bộ cơ sở ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, coi công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ Đảng ở các thôn, bản vùng cao không chỉ có ý nghĩa tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, mà về lâu dài còn là nơi tạo nguồn cán bộ ở cấp cơ sở cho vùng cao, vùng dân tộc ít người.

Với những kết quả rất quan trọng từ cách làm phù hợp đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên góp phần quan trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các thôn, bản vùng cao. Môi trường quân đội đã trở thành trường học cách mạng để  các đảng viên là người dân tộc ít người có thời gian rèn luyện được phấn đấu cống hiến tâm sức, trí tuệ cho Đảng và từ đây nhiều đảng viên được lựa chọn để từng bước đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ chủ chốt cho cơ sở.

Đại tá LẠI MẠNH HÙNG, Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *