Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 04:14:00

Phát huy vai trò TTTTN trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Ngày đăng: 20/01/2020

QK2 – Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 345 (KT-QP 345) thực hiện nhiệm vụ ở phạm vi 6 xã vùng biên giới, với 64 thôn bản (trong đó có 16 thôn bản giáp biên giới Trung Quốc); địa hình phức tạp nhiều núi cao, vực sâu. Trình độ dân trí thấp, đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán còn lạc hậu. Tình trạng di, dịch cư tự do vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định.

Đội ngũ TTTTN luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 345 đã chỉ đạo các Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 xã tiến hành khảo sát, nắm chắc các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương… từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị nói chung và đội viên trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) trong từng tháng, quý và năm… sát với tình hình thực tế ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, để đạt được kết quả tích cực, vững chắc trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đội ngũ TTTTN của Đoàn đã trực tiếp xuống các thôn bản thực hiện “3 cùng”, “4 bám” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; đưa các loại cây, con giống cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng; trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, phun thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, phòng chống rét và dự trữ thức ăn cho đàn trâu bò, tham gia các đợt tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vận động, hướng dẫn nhân dân thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ, manh mún, tự cung, tự cấp theo phương pháp truyền thống là chủ yếu sang sản xuất có áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tính chất hàng hóa, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Cùng với đó, đội ngũ TTTTN của Đoàn thường xuyên phối hợp thực hiện tốt việc giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giúp nhân dân chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, khoai, sắn, thảo quả; tham gia tu sửa hệ thống kênh mương, làm mới đường giao thông nông thôn, các công trình vệ sinh; tích cực tham gia phòng, chống, chữa cháy rừng. Tham mưu cho địa phương tổ chức hội nghị, tham quan mô hình trồng cỏ voi và cây dược liệu, mô hình trồng cây ăn quả; tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả các công trình, dự án KT-QP được đầu tư trên địa bàn (như hệ thống kênh mương dẫn nước, các điểm trường và nhà công vụ giáo viên, đường bê tông nông thôn); thường xuyên kiểm tra, theo dõi hiệu quả dự án bảo vệ rừng vành đai biên giới và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, dự án lồng ghép cùng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội…

Với sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả, TTTTN đã cùng với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ vận động nhân dân thực hiện đúng các quy ước, hương ước về xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, không tảo hôn, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên đơn vị kết nghĩa, thông qua đó tập hợp được lực lượng thanh niên ở địa phương tham gia vào các hoạt động bổ ích, xây dựng nếp sống văn hóa, tinh thần lạc quan, tránh xa các tai, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, đội ngũ TTTTN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà hảo tâm và lực lượng đứng chân trên địa bàn, các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng, người già cô đơn không nơi nương tựa; phối hợp cùng với bệnh xá Quân dân y thực hiện có hiệu quả Chương trình 12 quân dân y kết hợp…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn và Ban quản lý Dự án 174, hoạt động của đội viên TTTTN Đoàn KT-QP 345 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần cùng địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trận địa lòng dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân.

Thượng tá LÊ VIẾT XUÂN, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 345
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *