Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 11:44:27

Nâng cao năng lực cán bộ thông qua diễn tập

Ngày đăng: 07/12/2020

Sư đoàn 316 vừa tổ chức diễn tập, với đề mục: “Sư đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu; hiệp đồng tác chiến binh chủng và LLVT địa phương tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo dõi cuộc diễn tập của Sư đoàn 316, chúng tôi thấy, sau khi có chỉ thị diễn tập của cấp trên, cùng với quán triệt nhiệm vụ, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, cả về con người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất bảo đảm, nhất là chuẩn bị các loại văn kiện phục vụ cho diễn tập; đặc biệt là chủ động điều chỉnh, dồn dịch lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế trước khi diễn tập; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ phân đội và cán bộ mới tham gia diễn tập…

Nhờ làm tốt các khâu, các bước, các giai đoạn diễn tập nên trình độ, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ được nâng cao; 100% cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ diễn tập và có khả năng xử trí linh hoạt các tình huống trong quá trình diễn tập.

Báo Quân khu giới thiệu một số hình ảnh của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 trong cuộc diễn tập vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra xử trí tình huống chiến đấu trên sa bàn.

Bộ đội Trung đoàn 174 hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu.

Cán bộ Sư đoàn 316 hội ý chỉ huy trong giai đoạn thực hành chiến đấu.

Khẩu đội ĐKZ tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

NGỌC CƯỜNG- MINH NGHĨA (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *