Thứ tư Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021, 02:53:17

Mùa Xuân Đại hội

Ngày đăng: 11/02/2021

QK2 – Xuân Tân Sửu 2021 đã về. Sắc hoa xuân trải khắp làng quê ngõ phố. Niềm hân  hoan lan tỏa đất trời, từng cảnh vật làm say đắm lòng người.

Trong dòng chảy của lịch sử, mùa xuân hòa cùng thiên nhiên sinh sôi nảy nở, để cuộc sống cuồn cuộn chảy, để đất nước trường tồn.

Xuân Tân Sửu này, như một điểm hẹn của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng.

Điểm hẹn của lịch sử và thiên nhiên như sự sắp đặt ngẫu nhiên. Mùa Xuân của 90 năm về trước, đúng ngày Năm tháng Giêng năm Canh Ngọ (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trở thành một mốc son trong lịch sử dân tộc, để từ đó Đảng thực hiện sứ mệnh dân tộc và thời đại, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đưa đất nước Việt Nam cập bến vinh quang.

Kể từ ngày Đảng ra đời, trải qua mười ba kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu son đánh dấu sự trưởng thành của Đảng, ghi nhận sự thành công của nhiệm vụ cách mạng và tiến trình phát triển của đất nước.

Có lẽ sự sắp đặt chẳng phải là ngẫu nhiên, nhưng rất nhiều kỳ Đại hội, rất nhiều dấu son trong tiến trình phát triển đều được Đảng ta tiến hành vào mùa xuân.

Mùa xuân năm 1935, tại phố Quan Công, Ma Cao, Trung Quốc, sau các cuộc “khủng bố trắng” tàn bạo của thực dân Pháp ở trong nước, Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng đã diễn ra nhằm xác định đường lối cho thời kỳ đấu tranh mới khi Đảng phục hồi. Mùa Xuân ấy đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh giữ gìn và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, cả trong và ngoài nước để tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo cách mạng vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

Mùa xuân của bảy mươi năm trước, năm 1951, Đại hội chính thức diễn ra trong nước đầu tiên của Đảng trên đất Tuyên Quang, Đảng Cộng sản Đông Dương  trở thành Đảng Lao động Việt Nam.

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng và mang lại mùa xuân vĩnh hằng cho dân tộc, nhiều sự kiện chính trị, nhiều kỳ đại hội Đảng được tiến hành vào mùa xuân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng năm 1982, lần đầu tiên đưa nông nghiệp lên mặt trận hàng đầu. Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII đều diễn ra vào mùa xuân. Đó là những dấu hiệu của sự hòa quyện của thiên nhiên và con người, tạo sức mạnh niềm tin cho hồi sinh và phát triển.

Trong tiến trình phát triển, trưởng thành đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (tháng 12/1986), từ mùa xuân Đinh Mão (1987) Đảng ta phát động lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó đến nay, trải qua chặng đường 35 năm đổi mới, Đảng ta, Nhân dân ta đạt nhiều thành tựu vĩ đại trên con đường thực hiện mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mơ ước:  "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Đại hội XIII của Đảng đặt ra tư duy chiến lược mới, tầm nhìn mới, đặt ra những mục tiêu cụ thể trong chặng đường dài của cách mạng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2045). Mục tiêu Đảng tiếp tục đặt ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chú trọng đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên con đường từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng 91 năm qua, cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, toàn dân ta lại náo nức mừng xuân, dâng Đảng, mừng đất nước đổi mới và phát triển, mừng dân tộc trường tồn. Có lẽ chưa có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng lãnh đạo, nhân dân lại giành tình cảm gọi là “Đảng ta” một cách trìu mến trân trọng, tự hào như dân tộc Việt Nam. Bởi nhìn lại chẳng đường ấy, đúng một năm trước, trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Xuân Tân Sửu vừa đến. Đảng ta, Nhân dân ta thêm một mùa xuân Đại hội, một mùa xuân hứa hẹn những thời cơ, niềm tin thắng lợi đang đón chờ phía trước.

Tùy bút của ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *