Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:37:53

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày đăng: 08/06/2024

QK2 – Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Địa bàn tỉnh được phân chia thành 10 đơn vị hành chính (8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố) với 129 xã, 1.445 thôn bản, trong đó có 117 xã đặc biệt khó khăn và 7 huyện nghèo được thụ hưởng chính sách của Chính phủ. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, Điện Biên còn là tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển; tình trạng di cư tự do, buôn bán vận chuyển, sử dụng ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật, lợi dụng tuyên truyền đạo, phát triển tà đạo, đạo lạ tiềm ẩn yếu tố phức tạp tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của LLVT tỉnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khánh thành và bàn giao nhà đồng đội, nhà nghĩa tình quân – dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước thực trạng đó, những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình địa bàn, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thường xuyên “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử 525 tổ/1.579 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành địa phương xuống 525 điểm bản nắm tình hình ANCT, địa bàn, dư luận xã hội và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, tôn giáo, không di dịch cư tự do; góp phần giúp Nhân dân vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo không nghe theo kẻ xấu, không theo các “tà đạo”, không theo các đối tượng cực đoan trong các tôn giáo. Huy động gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.300 lượt dân quân giúp nhân dân củng cố, tu sửa 34km đường liên xã, liên bản, 10 trường học, 27km kênh mương, 3 cầu gỗ, 2 nhà văn hóa thôn, bản; giúp đỡ 5 gia đình thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách; trồng mới hơn 3ha rừng, thu hoạch gần 10ha lúa, hoa màu; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện có hiệu quả Dự án “cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”, hỗ trợ các em học sinh là người dân tộc ít người đang sinh sống ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị đã nhận nuôi, nhận hỗ trợ 29 em học sinh (nhận nuôi 3 em; nhận hỗ trợ 26 em).

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức đón tiếp, bảo đảm các điều kiện phục vụ thăm viếng; tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng với 1.099 suất quà, trị giá 1.212 triệu đồng. Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị Quân đội xây, tặng 1 Trường học cấp 1, 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, trị giá 120 tỷ đồng; 1 “Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” 5 tỷ đồng; 1 “nhà văn hóa thôn bản” 2,3 tỷ đồng; 119 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân – dân, nhà đại đoàn kết cho quân nhân khó khăn về nhà ở, đối tượng chính sách và hộ nghèo, tổng số tiền 8.860 triệu đồng…

Thông qua kết quả thực hiện công tác dân vận, phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh ngày càng thêm tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao.  Trong thời gian tới, LLVT tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác dân vận trong tình hình mới; không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận; gắn kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp, coi việc tiến hành công tác dân vận vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực và phẩm chất tốt. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận phù hợp với tình hình mới, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình địa bàn, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đạt hiệu quả thiết thực; bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội thông qua các chương trình đã ký kết.

LÊ MẠNH HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.