Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 04:15:25

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 355

Ngày đăng: 20/01/2020

QK2 – Sư đoàn 355 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là xây dựng, quản lý, huấn luyện Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn 3 tỉnh (Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ); đồng thời thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện khung A, huấn luyện chiến sĩ mới và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Thời gian qua, Sư đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình sát đúng với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Do đó 100% đảng bộ, chi bộ đã thực hiện đúng kế hoạch, nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng cụ thể hóa các tiêu chí, quy định cho phù hợp, bảo đảm rõ nội dung, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. Đối với cá nhân, ngoài việc đăng ký tu dưỡng rèn luyện hằng năm, mỗi quân nhân lựa chọn từ 1-2 việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoặc những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để đăng ký phấn đấu khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét.

Sư đoàn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng làm lan tỏa bằng những việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên, các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” và “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác”. “Học theo Bác” chính là việc học tập thông qua những “Lời dạy của Bác ngày này năm xưa”; những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… “Làm theo Bác” chính là thông qua việc làm hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện phương châm “Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, lấy làm theo là chủ yếu, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực”, Đảng ủy Sư đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, trở thành nếp sống đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên trong Sư đoàn trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương; được cụ thể hóa vào các lĩnh vực cuộc sống, trở thành việc làm tự giác, tự nhiên, thường xuyên và nền nếp; trở thành văn hóa ứng xử, nhân cách đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, chiến sĩ  đề cao tự phê bình và phê bình, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Thực hiện nêu gương đối với mình, không được tự cao, tự đại, tự mãn. Đối với đồng chí, đồng đội thì yêu thương, khoan dung, độ lượng, có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết; đối với công việc, luôn tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, Sư đoàn làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”….

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Sư đoàn thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ý thức, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ của mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá LÊ TRỌNG THỂ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *