Thứ bảy Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021, 08:19:07

Hành vi và mức độ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đăng: 13/10/2020

QK2 – Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ (NĐ112/2020) về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) quy định cụ thể các nhóm hành vi vi phạm (HVVP) bị xử lý kỷ luật (XLKL).

Theo đó, CB,CC,VC có HVVP các quy định về nghĩa vụ của CB,CC,VC; vi phạm những việc CB,CC,VC không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét XLKL.

Cán bộ Đoàn KT-QP 345 vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

Về mức độ của HVVP kỷ luật, NĐ112/2020 quy định 4 mức độ, bao gồm: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng; vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

NĐ112/2020 còn quy định cụ thể các hình thức XLKL đối với từng nhóm đối tượng.

Đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 5 hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

NĐ112/2020 cũng quy định rõ những trường hợp chưa xem xét XLKL bao gồm: CB,CC,CV đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép. CB,CC,CV đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. CB,CC,CV là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc CB,CC,CV là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. CB,CC,VC đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về HVVP pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, NĐ112/2020 còn quy định cụ thể 4 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật gồm: CB,CC,VC có HVVP nhưng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có HVVP; CB,CC,VC đang phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức; CB,CC,VC có HVVP nhưng được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ; CB,CC,VC có HVVP đến mức bị XLKL nhưng đã qua đời.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *