Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:35:52

Quy định xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Ngày đăng: 18/03/2024

QK2 – Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (NĐ28/2024) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2024.

Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng được quy định: Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15/7/1950 đến ngày 20/7/1954. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21/7/1954 đến ngày 30/4/1975 (chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; chống đế quốc Mỹ ở miền Nam; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1975). Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc: Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 7/1/1979; Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 1/1979 đến ngày 31/8/1989; truy quét Fulrô từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992.

Thanh niên xung phong (TNXP) có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên thì được tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”. TNXP hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sỹ, được truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”. TNXP được xét tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” 1 lần.

TNXP khi xét khen thưởng được cộng dồn thời gian tham gia công tác trong các mốc thời gian quy định trên để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”.

NĐ28/2024 quy đinh rõ: Không tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” đối với những trường hợp: Bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù hoặc tham gia chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

TNXP hoặc thân nhân của TNXP lập hồ sơ đề nghị theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi TNXP đăng ký cư trú (đối với trường hợp còn sống) hoặc nơi cư trú trước khi tham gia TNXP (đối với TNXP đã hy sinh, từ trần).

Quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” được triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ từ cấp xã, huyện, tỉnh đến Trung ương theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ theo đúng các quy định của pháp luật.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.