Thứ sáu Ngày 22 Tháng 03 Năm 2019, 12:53:09

ĐỔI MỚI, CỐT YẾU LÀ ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Ngày đăng: 30/04/2018

Đó là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Từ quan điểm đó, trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã huy động được sức mạnh, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, mang lại những thành công lớn trong chặng đường đầu của thời kỳ đổi mới với muôn vàn khó khăn bởi sự tác động của cả những vấn đề trong nước và tình hình thế giới lúc bấy giờ.

Những thành công đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước suốt hơn 30 năm qua.

Nhìn lại thời điểm trước tháng 12-1986, kinh tế đất nước gặp muôn vàn khó khăn, người dân thiếu ăn, đứt bữa chiếm tỷ lệ cao trong xã hội, hàng hóa khan hiếm… Trước thực trạng ấy, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân, Trung ương Đảng khóa VI xác định đường lối đổi mới phát triển kinh tế với ba chương trình lớn, gồm: Lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu; đồng thời gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, làm lành mạnh các quan hệ xã hội; đổi mới và phát triển bền vững. Quả thực, những vấn đề được Trung ương Đảng xác định và đặt ra lúc bấy giờ thực sự là những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; là nhu cầu thiết thân đối với mỗi người dân. Vì vậy, để đất nước phát triển, giữ vững được vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng, không có con đường nào khác là phải thực hành đổi mới. Và, điều quan trọng, theo Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là muốn đổi mới thành công, Đảng phải dựa chắc vào dân, tất cả vì quyền lợi của nhân dân.

Nhắc lại những quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo đổi mới của Đảng mà người “đứng mũi chịu sào” là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để mỗi người hôm nay, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị xác định rõ phương thức, mục tiêu trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Bởi hiện nay, không phải không có những cán bộ, đảng viên mượn danh đổi mới để hợp thức hóa ý chí của Đảng nhằm vun vén lợi ích cho cá nhân. Ví như, chuyện nhiệm kỳ sau thay đổi quy hoạch của nhiệm kỳ trước; chuyện lợi dụng chủ trương mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ để đưa con em, cháu chắt của mình vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị; hoặc lợi dụng sự thông thoáng trong chủ trương thu hút đầu tư để biến đất đai, tài sản của Nhà nước, của nhân dân trở thành tài sản riêng của cán bộ hoặc một số người… Thực trạng nói trên đang gây bức xúc trong đời sống nhân dân, gây trở ngại trong phát triển kinh tế-xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội Đảng 6 – Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Đổi mới và thực hành đổi mới trước hết phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Huy động sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chính là bài học thành công đã được lịch sử dân tộc kiểm chứng cả trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; cả trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và được Trung ương Đảng khóa VI, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả.

Thực tiễn cuộc sống hiện nay có không ít địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của nhân dân. Sau hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trên bình diện chung đã cho thấy những thành quả khá rõ rệt. Kinh tế đất nước liên tục giữ đà tăng trưởng; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí đang mang lại hiệu ứng tích cực; công tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy chính quyền thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Việt Nam ngày càng có vị thế trên trường quốc tế và được đánh giá là một trong những quốc gia hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ… Tất cả thành tựu ấy không chỉ có đường lối đúng, có quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân; mà còn là sự tham gia tích cực của nhân dân và toàn xã hội.

Quan điểm và tư tưởng đổi mới để phục vụ nhân dân, vì nhân dân mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã vận dụng thực hành triệt để đang có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội hiện nay. Thực hành đổi mới vì cuộc sống nhân dân là bài học luôn mới đối với mỗi người cán bộ.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

go top