Thứ tư Ngày 29 Tháng 09 Năm 2021, 02:49:54

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội ta

Ngày đăng: 15/07/2021

QK2 – Thời gian qua, lợi dụng các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch lại tiếp tục tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quân đội ta. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội tuy chưa thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức chiến đấu của quân đội ta, nhưng sự tồn tại của âm mưu này là hết sức nguy hiểm. Trong các luận điệu của mình, các thế lực thù địch không trực tiếp bàn về vấn đề lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, về bản chất giai cấp công nhân của quân đội, không bàn về “đổi mới xây dựng quân đội”, “nghiên cứu mô hình xây dựng quân đội hiện đại”… mà chúng lại lợi dụng những sơ hở trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện của một số đơn vị khi có sự việc nội bộ xảy ra, cố tình tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng mong muốn rằng, dư luận xã hội, dư luận quân nhân về các vấn đề trên ngày một dâng cao, với mục đích tạo áp lực xã hội để thay đổi cách thức lãnh đạo, phương thức xây dựng quân đội. Chúng cũng mong muốn rằng, với nội dung, cách thức tuyên truyền “mập mờ trắng đen”, sẽ hằng ngày hằng giờ lay động nhận thức, thái độ, niềm tin, tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội và trong quân đội.

Bộ đội hóa học Bộ Tham mưu QK huấn luyện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức rõ âm mưu này, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường quán triệt tới mọi quân nhân, thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Bởi vì, bản lĩnh chính trị của bộ đội ta là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và từng đơn vị, giữ vai trò định hướng thúc đẩy hành động và hành vi của bộ đội. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, nhằm bảo đảm cho các đơn vị trong quân đội đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; là biện pháp trực tiếp đánh bại âm mưu thủ đoạn của kẻ thù hòng phá hoại quân đội về tổ chức, làm suy giảm khả năng và vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội làm ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố chính trị tư tưởng của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta.

Cùng với đó là làm tốt công tác quản lý nội bộ đơn vị. Đây là biện pháp tích cực và hữu hiệu nhằm chống lại có hiệu quả mưu đồ nắm bắt thông tin nội bộ của một số đối tượng. Do đó, nội dung quản lý chính trị nội bộ ở trong từng đơn vị phải toàn diện; đặc biệt, trong nhiệm vụ huấn luyện, học tập, công tác. Trong phòng chống “Diễn biến hòa bình” về chính trị tư tưởng cần tập trung vào quản lý lập trường quan điểm, thái độ chính trị, các mối quan hệ của từng quân nhân. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng như công an, cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở nắm chắc tình hình an ninh chính trị, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, bảo vệ quân đội là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch đối với quân đội ta.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *