Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 06:00:34

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Ngày đăng: 14/09/2021

QK2 – Lai Châu là địa bàn trọng điểm về QP-AN, địa hình rộng, chia cắt, có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc cần được bảo tồn, đặc biệt trên địa bàn tỉnh có 4 huyện biên giới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận đồng bào còn thấp; tình hình ANCT, TTATXH tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, móc nối, lợi dụng các vấn đề tự do dân tộc, tôn giáo, những bất cập trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, di dân tái định cư để truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập nhà nước riêng; kích động, lôi kéo một bộ phận người dân trên địa bàn tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc; chia rẽ giữa cấp ủy, chính quyền với quần chúng nhân dân; cài cắm, nuôi dưỡng những phần tử bất mãn, cơ hội nhằm chống phá chính quyền.

Cán bộ Chính trị Ban CHQS huyện Tân Uyên (Lai Châu) thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Nhận thức rõ về tính hai mặt của Internet, mạng xã hội, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu về phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh xác định đối tượng tập trung, dành nhiều thời gian để quán triệt là đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quân đội và của LLVT tỉnh trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu. Đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn về việc nắm bắt tình hình, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Cùng với đó, thường xuyên phát triển mạng lưới cộng tác viên trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội, những vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh này đã không ngừng mở rộng ở tất cả các cấp trong LLVT tỉnh, từ cấp Bộ CHQS tỉnh đến cấp đơn vị cơ sở.

Tìm hiểu tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi nhận thấy, các đơn vị luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", “phi chính trị hóa quân đội”, tuyên truyền sai về dịch Covid-19 của các thế lực phản động, thù địch. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ qua nhiều hình thức, như: Tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, thi tìm hiểu truyền thống và các buổi tọa đàm cho sĩ quan trẻ, chiến sĩ mới… Trong đó, chú trọng xây dựng các diễn đàn công khai trên Internet, mạng xã hội.

Trung tá Lý A Vàng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Uyên cho biết, đơn vị đã kết hợp giữa các tổ chức đoàn thanh niên và hội phụ nữ để hành động, tập trung lấy “cái đẹp – dẹp cái xấu”; vừa đấu tranh phản bác vừa tuyên truyền định hướng tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; trong đó, sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương là cơ sở cho việc xây dựng trận địa tư tưởng chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng và củng cố QP-AN trên địa bàn.

Để bảo đảm cho các lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, như: Trang bị máy tính ảo kết hợp với sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh để tổ chức đấu tranh. Qua đó, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thường xuyên truy cập, tương tác và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh trên các trang, nhóm mạng xã hội… kết hợp đấu tranh trực diện với bóc gỡ các trang, nhóm, tài khoản, bài viết có nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã viết, biên tập đăng tải 170 tin, bài, clip tuyên truyền trên mạng xã hội; tổ chức tham gia bình luận đấu tranh trực diện trên 3.500 lượt và chia sẻ 600 lượt những thông tin tuyên truyền; huy động hàng trăm lượt cán bộ tham gia đấu tranh qua các nhóm bí mật trên mạng xã hội, xử lý kịp thời những vụ việc nhạy cảm, không để lộ, lọt thông tin, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sử dụng Internet và mạng xã hội. Từ đó, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh, kiềm chế, loại bỏ thông tin tiêu cực, sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Kết quả đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: MINH PHÚ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.