Thứ tư Ngày 12 Tháng 08 Năm 2020, 08:05:47

Không sử dụng chai nhựa đựng nước uống trong hội nghị

Ngày đăng: 01/11/2019

QK2 – Thời gian vừa qua, hưởng ứng Lễ phát động ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/6/2019; đồng thời thực hiện Công văn số 1212/HC-TM ngày 7/8/2019 của Tổng cục Hậu cần về việc triển khai một số biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa trong công tác hậu cần, bước đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền và áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhận thấy việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp chưa đúng mức, chưa trở thành phong trào sâu rộng; chưa trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ…

Để phong trào chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ thực sự đi vào đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và đạt hiệu quả thiết thực, Tư lệnh Quân khu yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu tiếp tục nghiên cứu, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa ngày 9/6/2019 và Công văn số 1212/HC-TM ngày 7/8/2019 của Tổng cục Hậu cần; Cục Hậu cần Quân khu chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, thống nhất triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu thấp nhất rác thải nhựa, tiến tới không sử dụng đồ nhựa một lần trong đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu; đưa vào nội dung chỉ tiêu kế hoạch công tác Hậu cần để triển khai thực hiện, đồng thời làm tiêu chí để chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị… Từ 1/11/2019, tất cả các hội nghị ở các cấp trong Quân khu không sử dụng chai nhựa đựng nước uống cho đại biểu.

VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *