Thứ năm Ngày 13 Tháng 08 Năm 2020, 10:01:34

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Ngày đăng: 27/11/2019

QK2 – Sáng 27-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu báo cáo Dự thảo của Ban Thường vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu báo cáo dự thảo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2019. Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chân thành và cầu thị, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy; quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; sự phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Quân khu với cấp ủy các địa phương ngày càng hiệu quả; có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phân công rõ nhiệm vụ từng đồng chí ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu làm rõ hơn kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền GDPL.

Bên cạnh nhấn mạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến hạn chế, khuyết điểm; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất bổ sung kết quả đạt được của Ban Thường vụ; những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *