Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:23:04

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Lữ đoàn 297

Ngày đăng: 14/03/2022

QK2 – Ngày 14-3, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu do Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 297.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Lữ đoàn 297.

Theo kế hoạch, đoàn tiến hành giám sát 2 nội dung chính là công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng; trong đó, tập trung vào công tác SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng đối với tập thể Đảng ủy. Về cá nhân, đoàn tiến hành giám sát chuyên đề đối với 5 đông chí trong Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, việc thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm của cá nhân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và một số nội dung khác.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu tiến hành nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Phòng Chính trị Lữ đoàn 297.

Tại buổi  làm việc, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Lữ đoàn. Theo đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: SSCĐ phòng không ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo hoàn thành 100% chương trình huấn luyện cho các đối tượng, qua đó nâng cao  trình độ, khả năng SSCĐ của Lữ đoàn trong giai đoạn hiện nay. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý duy trì chấp hành pháp luật, kỷ luật được thực hiện tốt, Lữ đoàn không có đảng viên vi phạm phải xử lý; hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Lữ đoàn, đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã biểu dương kết quả lãnh đạo và công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ giám sát của Đảng ủy Lữ đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, đợt giám sát lần này nhằm giúp Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục củng cố, phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục những điểm còn tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị giữ vững thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu trên cơ sở kết quả mà Đảng ủy Lữ đoàn 297 đã đạt được, tìm ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để phổ biến, nhân rộng trong toàn LLVT Quân khu. Quá trình làm việc sẽ có nội dung trao đổi, phối hợp giữa cơ quan kiểm tra Quân khu và cấp ủy các đơn vị nhằm làm việc sâu, kỹ các nội dung, tập trung vào thực hiện nguyên tắc của Đảng, nhằm giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trọng tâm.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.