Thứ hai Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022, 12:56:44

Triển khai nhiệm vụ tư pháp, kiểm tra, thanh tra, pháp chế năm 2022

Ngày đăng: 11/01/2022

QK2 – Chiều 11/1, Quân khu tổ chức hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác tư pháp, kiểm tra, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, các cơ quan Tư pháp, UBKT, Thanh tra, Pháp chế đã quán triệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội nắm chắc tình hình, tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là: Tích cực cải cách tư pháp, nghiên cứu tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác minh, điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc đúng quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện kịp thời và kiến nghị nghiên cứu, xử lý hiệu quả các vụ việc vi phạm. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với rèn luyện kỷ luật được duy trì có nền nếp, hiệu quả; thực hiện thông tin, thông báo, báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm đúng định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đề cao giáo dục phòng ngừa chung; kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm các vụ việc xảy ra; đề xuất xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Quân khu xác định.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn ghi nhận kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị các cấp quán triệt nắm chắc tình hình thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ; nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1389 Chính phủ và 389 Quốc gia về phòng, chống ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại; công ước LHQ về chống tham nhũng; tập trung cụ thể hóa, bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thực hiện thật hiệu quả các khâu đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với phong trào thi đua quyết thắng chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt vai trò nêu gương đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ trì, thường xuyên bình xét đánh giá chất lượng đảng viên; tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ…

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *