Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 09:47:02

Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Ngày đăng: 19/09/2022

QK2 – Cục Chính trị Quân khu vừa ban hành Hướng dẫn triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” góp phần xây dựng gia đình quân nhân “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2021 – 2025.

Để Cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực, sát thực tiễn, Cục Chính trị Quân khu đã hướng dẫn với các nội dung và chỉ tiêu cụ thể như sau: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động và chương trình trong các tổ chức Hội phụ nữ; duy trì và phát triển các mô hình, đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Cuộc vận động và Chương trình; lồng ghép thực hiện Cuộc vận động và Chương trình, nâng cao chất lượng công tác phối hợp. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên phụ nữ và các gia đình sinh sống tập trung tại các khu tập thể quân nhân, làng quân nhân được tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động và Chương trình; phấn đấu 100% các tổ chức Hội phụ nữ trong toàn Quân khu thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, trao đổi thông tin kiến thức, kỹ năng chăm sóc người thân, nuôi dạy con, bảo vệ môi trường…; phấn đấu 99% trở lên gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên phụ nữ được đảm bảo tốt các chế độ, chính sách liên quan đến gia đình và trẻ em; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp để phát triển kinh tế gia đình; mỗi tổ chức phụ nữ duy trì 1 câu lạc bộ hoặc loại mô hình phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên và các gia đình cán bộ, nhân viên, người lao động trong Quân khu.

THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.