Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 11:42:32

Trao đổi hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Ngày đăng: 06/12/2016

QK2- Sáng 6-12, đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Hoàng Ngọc Long, Phó Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức trao đổi, đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong LLVT Quân khu. Các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các cơ quan chức năng Quân khu dự và làm việc với đoàn.

Toàn cảnh hội nghị trao đổi, đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong LLVT Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị trao đổi, đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong LLVT Quân khu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005; Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ và rà soát các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung sửa đổi; Chương trình hành động số 231-CTr/ĐU ngày 25/6/2009 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và triển khai mô hình tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên theo Thông báo số 327-TB/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận và làm rõ những vấn đề: Số lượng bộ đội là đảng viên sau khi xuất ngũ về địa phương tham gia chính quyền các cấp; công ăn, việc làm của bộ đội sau khi xuất ngũ; tỷ lệ phát triển đảng viên, thanh niên trong LLVT Quân khu và mô hình quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong Quân đội cũng như LLVT Quân khu 2… Thông qua trao đổi, hội nghị đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất những biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.