Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 04:24:18

Tìm hiểu tôn giáo ở Việt Nam (hỏi và đáp)

Ngày đăng: 30/03/2020

QK2 – Nước ta có nhiều tôn giáo và nhiều tổ chức tôn giáo; khoảng 27% dân số là tín đồ các tôn giáo. Đến nay, Nhà nước đã công nhận tư cách pháp nhân của 13 tôn giáo và công nhận, cấp đăng kí hoạt động cho 37 tổ chức, hệ phái tôn giáo.

Cuốn sách “Tìm hiểu tôn giáo ở Việt Nam” do Thạc sỹ Đặng Văn Hường chủ biên có ý nghĩa đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc nắm vững kiến thức cơ bản về tôn giáo ở nước ta có một vị trí vô cùng quan trọng; trước hết, để giúp cán bộ, chiến sỹ tiếp cận các tôn giáo với tư cách là một hiện tượng xã hội trong đời sống tinh thần của con người; đồng thời tạo điều kiện làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  xuất bản năm 2015.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.