Thứ năm Ngày 23 Tháng 01 Năm 2020, 12:20:46

Tích cực đổi mới, không ngừng củng cố thương hiệu doanh nghiệp

Ngày đăng: 04/02/2019

QK2 – Năm qua, với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, Đảng bộ̣, Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty TNHH MTV Tây Bắc (Công ty Tây Bắc) đã xác định nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cụ thể, sát với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. 
Đảng ủy, BGĐ và cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD); đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược trong cải tổ cơ chế quản lý và khoán quản, kiểm soát trong SXKD; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và quản lý chặt chẽ nguồn vốn, thanh quyết toán kịp thời được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện từ cơ quan đến các chi nhánh, xí nghiệp.

Ban Giám đốc công ty Tây Bắc và cấp ủy chính quyền địa phương cắt băng khánh thành lớp học bán trú Pải Chư Phìn, xã Bát Đại Sơn.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công ty đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên và người lao động (CB,NV và NLĐ); duy trì nền nếp và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trên tất cả các mặt; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, CB,NV và NLĐ, nhất là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, chủ trì ở mọi lúc, mọi nơi; duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, 100% CB,NV và NLĐ trong Công ty đều xác định tốt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác. Công ty không để xảy ra các vụ việc phải xử lý. CB,NV và NLĐ trong  toàn Công ty phấn khởi, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
 Trong SXKD, Công ty tăng cường đầu tư, trang thiết bị công nghệ, hoàn thiện các quy chế; đẩy mạnh mở rộng phát triển thị trường, xây dựng các phương án SXKD mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh ổn định về mặt chiến lược, phù hợp với mô hình phát triển của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm, Công ty đã đạt và vượt mức kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, doanh thu đạt trên 2.540 tỷ đồng, tăng 1,009 lần so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng (tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2017)
Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà khách Tây Bắc; phục vụ chu đáo các sự kiện quan trọng của Quân khu và địa phương, đặc biệt là được Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan liên quan giao tổ chức phục vụ tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào trong dịp thăm Bộ Tư lệnh Quân khu (tháng 7 năm 2018).
Công ty luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đóng quân và địa bàn thi công công trình làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Năm qua, Công ty hỗ trợ giúp đỡ khu dân cư khu 1B, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) trên 100 triệu đồng làm đường bê tông; xây dựng điểm trường Pải Chư Phìn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ (Hà Giang) trị giá 230 triệu đồng; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ, thương binh đã và đang công tác tại Công ty và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hàng chục triệu đồng; hỗ trợ nhiều vật tư, vật liệu phục vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, anh ninh trên địa bàn.
 Năm 2019, nhiệm vụ chính trị của Công ty đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn; trọng tâm là thực hiện tốt đề án tái cấu trúc Công ty đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 khi được cấp trên phê duyệt và tiến hành các bước cổ phần Công ty khi có quyết định của Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, BGĐ Công ty xác định đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, chỉ tiêu kế hoạch SXKD của cấp trên và của Công ty; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng ủy, BGĐ, của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì các cấp trên tất cả các mặt công tác, nhất là trong SXKD; mở rộng dân chủ, tăng cường duy trì kỷ luật; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo cơ cấu tổ chức biên chế tinh gọn, hiệu quả; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị, mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, SXKD có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho CB,NV và NLĐ; gắn phát triển SXKD với nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; xây dựng Đảng bộ Công ty TSVM, Công ty ngày càng vững mạnh, tạo dựng thương hiệu phát triển bền vững.

Đại tá PHẠM VĂN ÁN
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Tây Bắc 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *