Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:50:33

Thể lệ Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 15/05/2024

QK2 – Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Kế hoạch số 03/KH-HNB ngày 25/3/2024 của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 13/QĐ-HNB ngày 22/4/2024 của Hội Nhà báo tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Quân khu Hai điện tử trân trọng thông báo Thể lệ Cuộc thi:

I. TÊN GỌI CUỘC THI

Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM GIA CUỘC THI

1. Nội dung

– Thông qua các tác phẩm báo chí tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc, phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 80 năm qua và thành tựu sau 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.

– Tuyên truyền các phong trào, đợt thi đua gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị; những mô hình, điển hình tiên tiến; những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Những tấm gương điển hình cán bộ, chiến sĩ là người Vĩnh Phúc học tập và công tác tại các đơn vị quân đội trong cả nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và chiến đấu.

– Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; cách thực hiện tác phẩm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu làm báo hiện đại hiện nay.

2. Yêu cầu

2.1. Đối tượng tham dự

* Về tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên báo chí trong và ngoài tỉnh.

– Tác giả tham dự giải: Không vi phạm pháp luật, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức cuộc thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tham dự cuộc thi thì không chấm, biểu quyết xếp giải đối với tác phẩm của mình.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm để tham dự cuộc thi ở mỗi loại hình báo chí.

* Về tác phẩm: Các tác phẩm báo chí được xét gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản ánh; bình luận, chuyên luận vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo truyền hình (phóng sự thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, bình luận, tọa đàm, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (ảnh đơn, chùm ảnh, phóng sự ảnh).

– Tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản; trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy.

Lưu ý: Không xét chọn các tác phẩm đã đạt giải “Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc” và các cuộc thi báo chí khác.

2.2. Thể thức gửi tác phẩm

– Quy định chung:

+ Tác phẩm tham dự của các tác giả ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc, họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, số tài khoản ngân hàng, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng đối với báo in, báo điện tử, phát sóng đối với báo hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm tham dự có xác nhận của lãnh đạo cơ quan tác giả công tác hoặc lãnh đạo cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm.

+ Tác phẩm tham dự: Không trả lại tác giả, Ban Tổ chức lưu hồ sơ các tác phẩm tham dự.

– Quy định cụ thể:

+ Đối với báo in: Tác giả gửi bài dự thi ngoài phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, gửi kèm 01 bản bài dự thi là bản Word in trên giấy khổ A4. Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài (là bài nhiều kỳ, nội dung các bài có liên quan đến nhau trong cùng một chỉnh thể, không nhận loạt bài là những tác phẩm riêng lẻ về cùng một chủ đề). Bài tham dự không quá 2.500 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 2.000 từ. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức cuộc thi xem xét quyết định.

+ Đối với báo phát thanh: Tác phẩm phát thanh được lưu trong USB hoặc chuyển file qua mạng phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài (là bài nhiều kỳ, nội dung các bài có liên quan đến nhau trong cùng một chỉnh thể, không nhận loạt bài là những tác phẩm riêng lẻ về cùng một chủ đề). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút (phóng sự, ký sự nhiều kỳ không quá 5 kỳ, thời lượng mỗi kỳ không quá 15 phút/kỳ). Tác giả nộp kèm 01 bản bài dự thi là bản Word in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn).

+ Đối với báo truyền hình: Tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài (là bài nhiều kỳ, nội dung các bài có liên quan đến nhau trong cùng một chỉnh thể, không nhận loạt bài là những tác phẩm riêng lẻ về cùng một chủ đề). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút (phóng sự, ký sự nhiều kỳ không quá 5 kỳ, thời lượng mỗi kỳ không quá 15 phút/kỳ). Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được lưu trong USB hoặc chuyển file qua mạng. Tác giả nộp kèm 01 bản Word bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn).

+ Đối với báo điện tử: Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài (là bài nhiều kỳ, nội dung các bài có liên quan đến nhau trong cùng một chỉnh thể, không nhận loạt bài là những tác phẩm riêng lẻ về cùng một chủ đề). Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điện tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm chuyển từ báo in sang); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Bài tham dự không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức cuộc thi xem xét quyết định. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc, đồng thời gửi kèm 01 bản bài dự thi là bản Word in trên giấy khổ A4; dẫn đường link trong hồ sơ gửi dự thi.

+ Đối với ảnh báo chí: Ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi chùm ảnh, phóng sự ảnh, có ít nhất 3 ảnh (ảnh cỡ 18×24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

3. Thời gian tác phẩm dự thi

– Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham gia cuộc thi: Tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024.

– Thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 11/11/2024 (theo dấu bưu điện).

– Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.

III. VỀ LOẠI HÌNH, CƠ CẤU, GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG

1. Loại hình: Báo truyền hình, báo phát thanh, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí.

2. Cơ cấu: Mỗi loại hình báo chí gồm có giải A, B, C, Khuyến khích.

3. Giá trị giải thưởng

Báo truyền hình, báo phát thanh, báo in, báo điện tử:

– Giải A: 7.000.000 đồng.

– Giải B: 5.000.000 đồng.

– Giải C: 3.500.000 đồng.

– Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng.

Ảnh báo chí:

– Giải A: 5.000.000 đồng.

– Giải B: 4.000.000 đồng.

– Giải C: 3.000.000 đồng.

– Giải Khuyến khích: 1.500.000 đồng.

4. Hình thức thưởng: Tặng Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng.

IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN XÉT CHỌN TÁC PHẨM

– Các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận các tác phẩm tham dự thi của nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thuộc đơn vị mình; tiến hành sơ tuyển tác phẩm vòng loại, sau đó gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc).

– Đối với các tác giả không phải là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí gửi tác phẩm trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc).

Hạn cuối cùng: Ngày 11/11/2024 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Ngô Thị Ngọc Nhâm – Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0986.691.237.

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các chi hội nhà báo; các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc và các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh, huyện, thành phố phổ biến rộng rãi Thể lệ tới các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các cộng tác viên, các tầng lớp Nhân dân nắm được nội dung tham dự Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần vào thành công của Cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.