Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:27:46

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật; quán lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật trong cơ quan, đơn vị

Ngày đăng: 07/06/2024

QK2- Ngày 7-6,  Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục phát luật (PBGDPL) Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCT,TT), PBGDPL; quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật (CHKL,PL) 6 tháng đầu năm 2024 tại Trung đoàn 652 (Cục Hậu cần Quân khu).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra Trung đoàn 652.

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách cơ quan Tham mưu Trung đoàn 652.

Kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch công tác GDCT,TT, PBGDPL; quản lý, CHKL,PL của cơ quan Chính trị Trung đoàn 652.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung đoàn 652 luôn chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các quy định của Quân khu và địa phương nơi đóng quân. Đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện, đổi mới, sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong công tác GDCT,TT, tuyên truyền, PBGDPL, quản lý CHKL,PL đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác GDCT,TT, GDPL cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ phân tán; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và Ngày pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) và đia phương triển khai thực hiện tốt Đề án 1371… Qua đó, xây dựng cho CB,CS có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các quy định của Quân khu và địa phương nơi đóng quân, nơi cư trú; chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao. Trung đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu trong PTTĐ của Cục Hậu cần và Quân khu.

 Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Quân khu kiểm tra tủ sách pháp luật tại cơ quan Trung đoàn 652.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao công tác GDCT,TT, PBGDPL; quán lý, CHKL,PL 6 tháng đầu năm 2024  của Trung đoàn 652; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đơn vị trong công tác GDCT,TT, PBGDPL; quản lý, CHKL,PL của đơn vị thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 652 cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; chú trọng đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa hóa các hình thức tuyên truyền, GDCT,TT, PBGDPL, quản lý, CHKL,PL; phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, phụ trách các bộ phận; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong CQ,ĐV; gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CB,CS với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp chặt chẽ với các CQ,ĐV, đia phương trên địa bàn trong thực hiện Đề án 1371; quản lý chặt chẽ tư tưởng, CHKL,PL trong CQ,ĐV, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Quân khu cũng tiến hành kiểm tra công tác GDCT,TT, PBGDPL; quản lý, CHKL,PL 6 tháng đầu năm 2024 tại Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu).

Tin, ảnh: NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.