Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 04:33:22

Sư đoàn 316 bế mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1

Ngày đăng: 20/12/2023

QK2 – Ngày 20-12, tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 tổ chức Bế mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2024. Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính uỷ Sư đoàn dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh bế mạc lớp tập huấn.

Sau thời gian 10 ngày, lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2024 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban tổ chức đã quán triệt chỉ thị, kế hoạch, quy chế, các quy định của lớp tập huấn; xây dựng chương trình, nội dung tập huấn khoa học, có chiều sâu và giải quyết được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm còn thiếu, còn yếu trong công tác chỉ đạo huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Tổ giáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, xây dựng thông qua giáo án, bài giảng bảo đảm chất lượng; quá trình lên lớp đã truyền thụ nội dung ngắn gọn, chặt chẽ, khoa học, diễn giải, minh họa và liên hệ sát thực thế, gắn lý luận với thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ tham gia tập huấn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Ban Tổ chức; phát huy tinh thần tích cực, tự giác và ý thức trách nhiệm cao trong học tập và kiểm tra, xếp đặt trật tự nội vụ vệ sinh gọn, sạch, thống nhất và chính quy.

Chỉ huy Sư đoàn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Cùng ngày, Sư đoàn 316 tổ chức tổng kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nhân dịp này, Sư đoàn tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

  Tin, ảnh: PHẠM HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.