Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 03:54:35

Quy định mới về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 11/01/2024

QK2 – Ngày 27/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 143/2023/TT-BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thay thế Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020. Thông tư gồm 5 chương, 59 điều, quy định về nguyên tắc, thời hiệu, thời hạn; hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật; hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật; trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024.

Đồng chí Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu quán triệt những điểm mới của Thông tư 143/2023/TT-BQP đến cán bộ, nhân viên cơ quan.

So với Thông tư số 16/2020 thì Thông tư số 143/2023 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn trong công tác xử lý kỷ luật trong Quân đội. Theo đó, Thông tư đã cụ thể hóa và quy định cụ thể về 7 nhóm đối tượng áp dụng. Bổ sung, giải thích rõ ràng, cụ thể nhiều từ ngữ, khái niệm mới về vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vắng mặt trái phép, đào ngũ, hành vi lưu học sinh quân sự không về nước theo quy định… Bổ sung quy định về tình tiết giảm nhẹ, trường hợp chưa xem xét kỷ luật. Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới về các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật.

Các quy định mới của Thông tư khá rõ ràng, khắc phục những điểm chưa phù hợp, vướng mắc, bất cập tại Thông tư số 16, bảo đảm phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai, áp dụng trong Quân đội.

TRẦN HẠNH NGUYÊN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.