Thứ hai Ngày 09 Tháng 12 Năm 2019, 12:23:57

Phát huy truyền thống 70 năm, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh Điện Biên

Ngày đăng: 15/07/2019

QK2 – Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị theo quy định. Công tác giáo dục chính trị được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; nội dung, chương trình đã có những đổi mới phù hợp với từng đối tượng nên chất lượng có tiến bộ rõ rệt. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động giáo dục chính trị – tư tưởng khác được triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Các phong trào Thi đua Quyết thắng được chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, nhất là thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao tặng 10 chữ vàng truyền thống cho LLVT tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư, cán bộ chính trị và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chiến sĩ để hiểu rõ tâm tư tình cảm và kịp thời giải quyết các vướng mắc của anh em. Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong LLVT tỉnh luôn ổn định, sự đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ được tăng cường.

 Công tác huấn luyện quân sự, SSCĐ có nhiều chuyển biến, nhất là công tác xây dựng kế hoạch, tập huấn cán bộ, chuẩn bị huấn luyện được triển khai chặt chẽ; phương pháp huấn luyện được đổi mới sát với yêu cầu nhiệm vụ. Việc tổ chức diễn tập của các cấp, các đối tượng, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) đã bám sát với yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và SSCĐ; các cuộc diễn tập đều thực chất, hiệu quả, an toàn. Các quy định, chế độ SSCĐ được chấp hành nghiêm túc. Quy chế phối hợp hoạt động giữa quân đội với công an và biên phòng được thực hiện nghiêm đã phát huy tác dụng trong công tác QP – AN của địa phương.  Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nên chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, thực sự là lực lượng “nòng cốt” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm 2019, LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Trong công tác chính trị, tư tưởng cần tích cực đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức; đặc biệt là duy trì nghiêm chương trình giáo dục, học tập chính trị cho các đối tượng theo quy định. Tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DBĐV) nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược DBHB của các thế lực thù địch. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Tập trung đổi mới phong cách, lề lối công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nâng cao tính chiến đấu và phát huy hiệu lực của tổ chức chỉ huy, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững trận địa tư tưởng, nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng nền nếp chính quy, làm việc theo quy chế, có kế hoạch, sâu sát cơ sở, phân công, phân cấp quản lý rõ ràng, hợp lý; kiên quyết khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu, tham ô, lãng phí, nói không đi đôi với làm hoặc làm thiếu hiệu quả.

Trong công tác huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy, tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị theo đúng quy định; quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đảm bảo cân đối giữa quân sự với chính trị và hậu cần, kỹ thuật; giữa kỹ thuật với chiến thuật cá nhân, phân đội. Huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các khoa mục quan trọng, các nội dung mới, các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược. Huấn luyện đảm bảo yêu cầu từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện đến đâu chắc đến đó; huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn chiến đấu, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự; gắn với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các chế độ, quy định SSCĐ. Từ đặc thù trên địa bàn tỉnh, tăng cường huấn luyện diễn tập, chú trọng hiệp đồng trong KVPT để bảo vệ địa bàn trọng yếu… Cơ quan quân sự các cấp tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo đúng luật, coi trọng tạo nguồn và tổ chức đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn, nhất là các vùng biên giới đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, nhất là phối hợp với lực lượng biên phòng và nhân dân nước bạn trong quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

 Đối với công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cần tập trung nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư tài chính, xây dựng dự toán, triển khai bảo đảm ngân sách, đẩy mạnh giải ngân trong đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng các công trình trong KVPT đảm bảo hiệu quả, đúng nguyên tắc, chống lãng phí, thất thoát ngân sách. Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức dự trữ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho SSCĐ ở các đơn vị, phù hợp với từng địa bàn, điều kiện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện sinh hoạt cho bộ đội. Chú trọng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, giữ tốt dùng bền các loại vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, kỹ thuật hiện đại khi được bổ sung, đảm bảo đủ cơ số và yêu cầu kỹ thuật của vũ khí, trang bị trong thời bình và khi có chiến tranh.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, qua thử thách, tôi luyện trong chiến đấu và xây dựng đất nước, LLVT tỉnh ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng". Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và thành tích đã đạt được trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

           Mùa A Sơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *