Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:01:58

Những trường hợp được hoãn và miễn gọi nhập ngũ

Ngày đăng: 12/11/2023

QK2- Theo Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và Điều 5, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 7 trường hợp thuộc diện được hoãn gọi nhập ngũ (GNN) trong thời bình, bao gồm:

Một là, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

Hai là, lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận;

Ba là, một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

Bốn là, có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia (NVTG) Công an nhân dân;

Năm là, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định;

Sáu là, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Bảy là, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Ngoài ra, theo điểm c khoản 1 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NVQS năm 2015) Điều 49 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, các đối tượng tham gia dân quân thường trực được tạm hoãn GNN.

Về miễn GNN, cũng tại Điều 41, Luật NVQS năm 2015 và Điều 5, Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định cụ thể 5 trường hợp thuộc diện được miễn GNN trong thời bình gồm:

Một là, con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

Hai là, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

Ba là, một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Bốn là, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

Năm là, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Thanh niên các dân tộc Tây Bắc hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật NVQS năm 2015 quy định rõ: Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định tạm hoãn GNN và miễn GNN đối với công dân thuộc diện được hoãn GNN và miễn GNN. Công dân thuộc diện tạm hoãn GNN nếu không còn lý do tạm hoãn thì được GNN. Công dân thuộc diện được tạm hoãn GNN hoặc được miễn GNN nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và GNN

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn GNN, được miễn GNN phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định tạm hoãn GNN, miễn GNN của Chủ tịch UBND cấp huyện.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.