Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 12:04:05

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 382 ở Lữ đoàn 543

Ngày đăng: 19/05/2022

QK2 – Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn 543 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương thức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại VKTBKT có trong biên chế. Trong đó, đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo quản, bảo dưỡng, quản lý VKTBKT, không để xảy ra cháy nổ, mất mát, xuống cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lữ đoàn 543 tham gia diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Lào Cai.

Lữ đoàn 543 là đơn vị kỹ thuật binh chủng của Quân khu có nhiệm vụ: Huấn luyện SSCĐ, PCLB-TKCN, xây dựng công trình, rà phá vật cản, làm đường tuần tra biên giới và các nhiệm vụ đột xuất khác được giao. Đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ rải rác ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa tại 9 tỉnh thuộc Quân khu; hệ thống đường giao thông thường xuyên bị chia cắt bởi nhiều sông suối; lũ ống, lũ quét liên tục xảy ra, gây nhiều khó khăn tới công tác vận chuyển và triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đang quản lý nhiều loại phương tiện, VKTBKT đã qua sử dụng lâu năm và xuống cấp; hệ thống vật tư phụ tùng thay thế ngày càng khan hiếm…, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm kỹ thuật của Lữ đoàn. Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật theo đúng tinh thần Nghị quyết 382 của QUTW.

Trước hết, Đảng uỷ Lữ đoàn và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382; chủ động ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Tăng cường quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong tình hình mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động đúng cho mọi quân nhân. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức trong triển khai, thực hiện nghị quyết; chủ động kiện toàn và đề nghị kiện toàn đầy đủ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hằng năm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan kỹ thuật cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, bảo đảm công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến mới và điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động gắn các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết 382 với các mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về tăng cường quản lý, chống mất mát, cháy nổ và bảo đảm an toàn trong sử dụng vũ khí đạn ở đơn vị. Do vậy, hiện nay toàn bộ hệ thống nhà xe, nhà kho vũ khí đạn, tủ súng của Lữ đoàn đã được đầu tư xây mới, nâng cấp, gia cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cất chứa và sửa chữa VKTBKT với đầy đủ các thiết bị bảo vệ nghiêm ngặt, chắc chắn. Quá trình quy hoạch xây dựng, bố trí sử dụng hệ thống các nhà kho, tủ súng luôn bảo đảm thống nhất, chính quy, nhất là việc sắp xếp, quản lý, bảo quản, theo dõi, kiểm tra, đăng ký thống kê chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra mất mát, xuống cấp VKTB.

Với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn trong thực hiện  Nghị quyết 382 gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng được 137 gian nhà xe ô tô có tổng diện tích 7.800 m2 và 1 nhà kho vũ khí đạn; đồng thời sửa chữa, nâng cấp hàng chục hạng mục công trình quan trọng khác (tăng 65% so với trước khi có Nghị quyết). Công tác tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ, nhất là cho diễn tập, hội thi, hội thao, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Việc cấp phát, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, xử lý VKTBKT theo đúng quy định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cùng với đó, Lữ đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện có nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ, tái đồng bộ và cấp đổi các loại VKTBKT bảo đảm chất lượng, an toàn. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cải tiến, nâng cấp, làm chủ VKTBKT gắn với làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Trong 15 năm qua, Lữ đoàn có hơn 100 sáng kiến được đưa vào ứng dụng tại đơn vị, trong đó có hàng chục sáng kiến tham gia hội thi cấp Quân khu, cấp Bộ đạt giải cao.

Có thể thấy, Nghị quyết 382 của QUTW đã được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 543 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần trực tiếp xây dựng ngành kỹ thuật của Lữ đoàn vững mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thượng tá NGUYỄN ĐÔNG HƯNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 543
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *